1000 bybor gick ner på knä för att be om rättvisa
Över tusen invånare från två byar i Zhuanghe i Liaoningprovinsen i nordvästra Kina, stod på knä utanför stadshuset den 13 april och krävde att få träffa borgmästaren. (Foto: we54.com)


Över 1000 personer stod på knä framför sitt stadshus i staden Zhuanghe, i en vädjan att få tala med borgmästaren, som vägrade träffa dem. Nu har han avsatts.

Appellanterna kom från två byar i Zhuanghe i Liaoningprovinsen i nordvästra Kina. Det var den 13 april som de försökte få träffa borgmästaren Sun Ming.

Historien om incidenten och bilder från den kom upp på internet och blev snabbt ett debattämne i hela landet. Enligt en rapport på statliga Xinhua den 25 april krävde den lokala partikommittén att Sun skulle avgå eftersom han inte hanterade den här incidenten på ett bra sätt och därmed skämde ut regimen.

Historien börjar den 7 april när omkring 400 invånare i byn Haiyang begav sig till bykommittén för att kräva kompensation som man utlovats för mark som exproprierats, men byns partisekreterare Liu Qinglian vägrade att befatta sig med kravet. Byborna begav sig då till Zhuanghes stadshus för att appellera, men fick ingen respons. Den 9 april besökte de stadshuset igen och en ämbetsman lovade att han skulle svara på deras krav den 12 april. När man inte fått något svar den 13 återvände man till stadshuset och väntade länge på att ansvariga skulle komma ut. Till slut gick alla ner på knä framför stadshuset.

Sun, som bor i byn Longwangmiao, sade till Epoch Times att de ville rapportera hur en partikader i byn mutats, förskingrat statliga medel och misskött sitt uppdrag. Han sade att hela byn motsatte sig den här kadern och ville att han skulle avsättas.
– Vi ville även se en revision av byns ekonomi, sade Sun.

Senare begav sig byborna till stadskommittén i Zhuanghe med sitt ärende men deras resa gav inget resultat. Sedan den 13 april har bybor rest till Zhuanghes stadshus varje dag. Den 23 april skingrades över 100 personer från byn Haiyang med våld av polisen och några greps.

– Idag skickade regeringen ut en massa poliser. De slog folk och det blev en sammandrabbning mellan byborna och polisen. Den här incidenten har blivit mycket uppmärksammad, sade en annan bybo vid namn Sui till Epoch Times.

Enligt ett officiellt meddelande från myndigheterna i Zhuanghe har stadens disciplininspektion satt ihop en utredningsgrupp som ska undersöka de frågor som byborna väckt och sedan 21 aptil ska diverse olika arbetsuppgifter ha utförts på ett organiserat och ordnat vis. En plan för kompensation för marken har också föreslagits enligt meddelandet.

Bybor har skrivit på internet att Liu Qinglian har samlat in hundratals miljoner yuan från folk i byarna under flera års tid, under förespeglingen att man ska starta en musselodling. Han skrev på ett avtal där han lovar att folket ska få 60 procent av vinsterna. Under 2009 hävde han emellertid avtalet. Under de två senaste åren har bykadrerna blivit involverade i fastighetsmarknaden och säljer rättigheter till mark, vatten och bergsområden, men byborna har inte fått någonting.

Sun sade att värdet på kompensationen för all den mark man exproprierat uppgår till tiotals miljoner yuan. Marken såldes utan att byborna gett sitt samtycke. Byn har inte haft någon konferens på sex år. Byborna vet inte vad deras mark har sålts för eller hur pengarna användes. Mycket viktig information hålls dold. När markutvecklarna kom började de bråka med byborna och sade att de ”betalat regeringen och köpt marken”.

Kinaexperten Hu Xingdu kommenterade i kinesisk media:
– Det är svårt att förstå hur en statlig ämbetsman i dagens samhälle kan vägra träffa petitionärer som står på sina bara knän. Det visar att lokalregeringarna saknar politisk kunskap och inte förstår hur man kommunicerar och arbetar med folket.
Han tillade att de fortfarande tänker sig att ämbetsmän stå över folket och att deras roll är att förtrycka folket. De tänker inte på saker och ting i termer av att lösa problem, så resultatet blir bara fler och värre konflikter.

Epoch Times kontaktade stadsadministrationen i Zhuanghe och fick veta att man tar frågan på stort allvar och arbetar hårt för att lösa det hela. Ett telefonsamtal till bykommittén i Longwangmiao resulterade bara i att någon svarade och sedan snabbt lade på.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/34180/