100 miljoner kineser kapar banden till kommunistpartiet
Deltagare i en marsch i Washington DC i juli till firande av 100 miljoner utträden ur det Kinesiska kommunistpartiet och dess två ungdomsorganisationer. (Foto: Edward Dai/The Epoch Times)


En milstolpe har nåtts i Kina, men inte av den sort som det kinesiska kommunistpartiet skulle fira. Under de senaste sju åren har en fredlig rörelse stadigt växt sig allt större – en rörelse som uppmuntrar kineser att säga upp all anknytning till kommunistpartiet. Denna vecka nåddes milstolpen 100 miljoner deltagare.

– Att ha 100 miljoner kineser som trätt ut ur det Kinesiska kommunistpartiet är ett tillfälle att fira och är en historisk milstolpe i den kinesiska historien, sade Yi Rong, ordförande i det New York-baserade Centret för utträde ur det Kinesiska kommunistpartiet vid en presskonferens.

– Det betyder mycket för Kina nu och i framtiden, såväl som för Kinas övergång till en framtid fri från den terror som kommunistpartiet har bedrivit, sade hon.

Rörelsen för kinesers utträde ur partiet, på kinesiska benämnt Tuidang, startade i slutet av 2004, efter Epoch Times publicering av Nio kommentarer om kommunistpartiet.

Nio kommentarer om kommunistpartiet är en redaktionell serie som redogör för kommunistpartiets historia, människorättsregister samt avsnitt i historien med terror såsom Kulturrevolutionen, Det stora språnget, Massakern på Himmelska fridens torg och förföljelsen av den andliga utövningen Falun Gong – teman som endera ignoreras eller rapporteras felaktigt under kommunistpartiets regim med censur och propaganda.

Ledarartiklarna, vilka spreds till Fastlandskina via fax, e-mail och postgång, ledde till en överväldigande mängd brev till den kinesiska upplagan av The Epoch Times från läsare som ville kapa sina band med kommunistpartiet och dess dotterorganisationer, såsom Ungdomsbrigaden och Unga pionjärer.

Det uppskattas att fler än 700 miljoner kineser har varit anslutna till minst en av dessa tre grupper.

– Dessa 100 miljoner omfattar människor ur alla samhällsskikt, från toppen, såsom militär personal och regeringstjänstemän, hela vägen ner till de lägre skikten, såsom bybor och studenter. De överskrider alla samhällsklasser, sade Yi.

Som boende i Kinas nordöstra provins Liaoning, avsade sig en kvinna, Li Yumei, sin anslutning till Ungdomsbrigaden och de Unga pionjärerna den 4 augusti.

”Efter att ha läst Nio kommentarer om kommunistpartiet är det som om jag har vaknat upp ur en illusion”, sade Li i sin deklaration. ”Under de sex decennierna med dess styre har kommunistpartiet alltid betraktat människor som slavar som kunde utnyttjas när som helst och hur som helst. Det har använt sluga ord för att i vår barndom locka oss in i partiets dotterorganisationer såsom Ungdomsbrigaden och Unga pionjärer – vilket jag är ytterligt bedrövad över.”

”Att kapa banden till det onda partiets lögner, hjärntvätt och mentala kontroll, och i frihetens och demokratins namn för de människor som vill kunna göra sina egna val, vill jag högtidligt träda ut ur Ungdomsbrigaden och Unga pionjärer.”

Li Dayong, chef för Globala centret för utträde ut Kinesiska kommunistpartiet, sade att deklarationerna utgör en del av ett ”krig mellan gott och ont”.

Den amerikanska senaten gick före när det gällde att erkänna Tuidang-rörelsen genom en två-partiresolution som antogs i juli. Li sade att resolutionen representerar det internationella samfundets erkännande av Tuidang.

Fastän Tuidang-rörelsen obetingat stöder ett regimskifte i Kina kommer den inte med några recept på alternativ politik, och ses av både dess aktivister och deltagare som ett andligt och etiskt uppvaknande snarare än en politisk revolution.

Rörelsen förespråkar inte störtande av kommunistpartiet utan uppmanar kineserna att göra en psykologisk åtskillnad mellan Kinas framtid och kommunistpartiet. Kineser som förkastar lögnerna och våldet som ingår i kommunistpartiets styre hjälper ofta gärna till med att sprida kännedomen om rörelsen, trots den fara det innebär.

– Jag tror att de 100 miljoner människor som redan har trätt ur kommunistpartiet kommer att skapa en snöbollseffekt. Jag tror att Kina i en nära framtid kommer att uppleva en stor samhällsförändring som stöds av alla de goda människorna i världen, sade Yi.

Översatt från engelska.