10 000 danskar bär på svinbakterie
Svinbakterien MRSA överförs främst till personer som jobbar nära grisarna, men kan spridas även från människa till människa. Grisen på bilden har inget direkt samband med artikeln. (Foto: Susanne W Lamm/ Epoch Times)


Den multiresistenta svinbakterien MRSA CC398 har hittills tagit död på fyra människor i Danmark och över 10 000 danskar befaras bära bakterien. Det konstaterades i juli av Statens Serum Institut att 105 danskar bär på smittan. Alla insjuknande har haft tecken på försvagning av andra sjukdomar men ingen har varit i kontakt med grisar.

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi vid Syddansk Universitet skriver över mail att svinbakterien MRSA främst sprider sig till människor i lokalområden där det är stora grisfarmer med MRSA. Han nämner också att spridningen sker främst till människor som passar djuren.

Det har däremot på senare tid upptäckts ett stigande antal fall hos folk i lokalområdena som inte har haft direktkontakt med grisarna. Bakterien verkar alltså även sprida sig från människa till människa. Är man fullt frisk själv uppstår det inga symptom vilket leder till att man lätt smittar andra som kanske redan har sämre hälsa och kan då bli svårt sjuka.

Än så länge är det enbart ett fåtal fall i Köpenhamn som blivit upptäckta, så risken är liten att bakterien skulle sprida sig till Skåne, skriver Hans Jørn Kolmos och fortsätter med att skriva att detta dock kan ändras om bakterien i större grad anpassar sig till människor och sprider sig i de stora städerna.

Kolmos tips för att undvika att bli smittad är att vara noggrann med hand- och kökhygien.