1 900 kineser skrev på petition för att släppa Falun Gong-utövare
Minghui, en Falun Gong-sajt, har lagt upp fotografier av petitioner som bybor skrivit på och satt sina tumavtryck på med rött vax, i protest mot förföljelsen av de två kvinnorna Zhang Mingfeng och Zhang Guizhi. (Foto: Minghui.org)


Över 1 900 kineser i nordöstra Kina har undertecknat ett upprop för frisläppandet av två äldre kvinnor som dömts till flera års fängelse för att de utövat Falun Gong, en traditionell andlig metod som har förföljts i över 13 år.

De två kvinnorna, Zhang Mingfeng och Zhang Guizhi, som båda tros vara i 60-årsåldern, greps efter att en hemlig polis bad dem om en dvd som innehåller information om Shen Yun Performing Arts, en dans- och musikföreställning som har uppträtt runt om i världen och presenterar traditionell kinesisk kultur, utan regimens stöd.

Efter att kvinnorna överlämnat en dvd till polismannen dök flera polisbilar upp och de fördes bort av polis, enligt Falun Gong-sajten Minghui. De internerades senare i Shijiazhuangs kvinnofängelse i Hebeiprovinsen. Enligt Minghui och andra Falun Gong-sajter, har utövare som har skickats till Shijiazhuangs kvinnofängelse utsatts för tortyr och somliga har dödats.

Efter att kvinnorna förts bort av polis satte cirka 400 personer sina namn och fingeravtryck på en petition som cirkulerade i staden, enligt Minghui. Fram tills den här veckan har minst 1 889 personer undertecknat dokumentet och satt dit sina tumavtryck, en djärv handling i Kina där de som stödjer Falun Gong själva kan bli förföljda.

Några lokalinvånare beskrev Zhang Mingfeng som ”en sådan trevlig person som alltid hjälper andra”, och att hon inte borde behandlas brutalt. ”Vi stödjer alla henne och står upp för rättvisan. Vi vill hjälpa henne att bli fri och kunna komma hem”, sade en annan, enligt Minghui.

Vidare stod att lokala myndigheter i Fenghuangdistriktet i Tangshan, som de två kvinnorna kommer ifrån, ägnat mycket tid åt att slå till mot Falun Gong-utövare men att de har märkt att det finns ett brett stöd för den andliga metoder, vilket gjort att de blivit osams med lokalregeringen.

Xu Tianpeng, domaren som dömde Zhang Mingfeng och Zhang Guizhi, satte också fler än 10 Falun Gong-utövare i fängelse och hemlighöll avsiktligt tid och plats för de två kvinnornas rättegångar. Xu, som har stämts av flera familjer till fängslade Falun Gong-utövare, nekade tydligen även kvinnorna rätten till advokat och ett ordentligt rättsskydd. Han informerade inte heller deras anhöriga, vilket den kinesiska lagen kräver.

När kvinnorna vittnade till sitt försvar avbröt Xu dem och dömde sedan Zhang Mingfeng och Zhang Guizhi till tre respektive fyra års fängelse, enligt Minghui. Deras anhöriga nekades också en skriftlig dom, vilket också är en laglig rättighet.

I Kina har man kunnat se en växande trend där vanliga människor visar sitt stöd för Falun Gong-utövare.

Runt 300 invånare i staden Boutu skrev i april i fjol på en petition som representanter för sina hushåll, och satte dit sina tum- och fingeravtryck för att få en internerad Falun Gong-utövare frisläppt. Det rapporteras att petitionen tilldrog sig politbyråns uppmärksamhet, det näst mäktigaste organet inom det kinesiska kommunistpartiet som styr landets politik.

Sedan 1999 beräknas den kinesiska regimens kampanj mot Falun Gong ha påverkat tiotals miljoner människor och tusentals utövare har dödats, enligt människorättssajten Faluninfo.net

Tilläggsrapportering av Jack Phillips.

Översatt från engelska