Vintertid blir sommartid

Vintertid blir sommartid
Klockan två blir plötsligt klockan tre, när vi i natt ställer om till sommarrtid.(Foto: MYCHELE DANIAU)

I helgen är det återigen dags att ändra klockorna.

Natten mellan lördag och söndag hoppar vi över en timme. Klockan 02.00 blir till klockan 03.00

Om du ringer till Fröken Ur kommer du att mötas av en annan röst än du är van vid. Den nya fröken ur har även flyttat från Stockholm till nya lokaler i Borås. Hon kommer även att, förutom timma, minut och var tionde sekund, vid bestämda tillfällen ange dag, månad och år och dessutom sommartid och normaltid.

Mer utförlig info om Fröken Ur finns hos Sveriges provnings- och forskningsinstitut.

Den som vill justera klockan i sin dator kan gå in på SPs webbplats (www.sp.se) och göra det.
 

Gilla oss på Facebook!