Ursprungsfolket protesterar

Ursprungsfolket protesterar
(Foto: AFP/Evaristo SA)

En brasiliansk man tillhörande Kaiowa-folket, dansar framför den federala Högsta Domstolen den 6 april 2006. Ursprungsfolk från hela landet protesterade i Brasilien mot regeringens politik i frågor gällande ursprungsbefolkningen.  

Gilla oss på Facebook!