Svårt hitta ny plats åt jordbävningsdrabbad stad

Två månader har förflutit sedan jordbävningen, men tiotusentals drabbade i länet Wenchuan väntar fortfarande i tält på ett beslut om huruvida deras hem ska återuppbyggas på en säkrare plats.

I Wenchuan-länet i Aba-prefekturen i Sichuan dödades 15 941 personer av jordbävningen, 34 583 skadades, 7 662 saknas och nästan 5 000 sekundära geologiska katastrofer såsom jordskred har inträffat sedan skalvet.

Enligt Reuters förflyttade myndigheterna i Aba över 70 000 av Wenchuans invånare som bor i ”mycket farliga områden” till säkrare mark under förra månaden. Detta för att undvika ytterligare dödsfall i samband med jordskred och andra katastrofer under den farliga översvämningsperioden.

Wenchuan, ett län som i stort sett förintats av jordbävningen, vars befolkning till stor del utgörs av folkgruppen qiang, står inför att helt flyttas.

När den biträdande landshövdingen för Wenchuan, Wu Guangxu, 10 juli tillfrågades om när ett definitivt beslut gällande huruvida Wenchuan ska flyttas till en annan plats skulle fattas, svarade han att ”länet har inte rätten att fatta det beslutet”.

Den 16 juni släpptes en rapport sammanställd av Yin Zhi, vice dekanus för arkitekturavdelningen vid Qinghuauniversitetet och medlem av en expertpanel på plats i det drabbade området, ledd av ministeriet för bostäder samt stads- och landsbygdsutveckling. I den fastslås att länet inte längre är lämpligt för människor att bo i. Det föreslås att Wenchuan ska återuppbyggas i säkrare områden.

Som ett resultat av detta förslag har nämnda ministeriums avdelning för stadsplanering lagt ett förslag om att återuppbygga Wenchuan på en annan plats inom länets administrativa region. Denna återuppbyggnadsplan godkändes av expertpanelen den 9 juli.

– Det här är ett resultat av kompromisser, sade Yin.

Han menar emellertid att det är ett närapå omöjligt uppdrag att välja ut en ny plats. Eftersom det nya Wenchuan inte ska byggas upp där det gamla stod måste man undersöka en ny plats någonstans inom länet. Enligt expertberäkningar kan lämpliga områden inom Wenchuan bara hysa omkring 10 000 personer. Eftersom den totala befolkningen för närvarande uppgår till över 80 000 måste man alltså flytta någon helt annanstans.

Det finns ett stort tältläger nära byn Banqiao i Mianchi-området i Wenchuan. Det är bara tio centimeter eller mindre, i vissa fall inget utrymme alls, mellan tälten.

Runt den 5 juli fick tältlägren äntligen rinnande vatten. Varje by har nu vattenförsörjning. Tidigare fick flera tusen personer färdas upp till en och en halv kilometer och köa för vatten.

Än så länge finns ingen elektricitet. Varje natt hör man de högljudda dieselgeneratorerna som driver ett fåtal gatlampor i tältlägren.

För några dagar sedan drabbades några personer av diarré. En person som arbetar med förebyggande av epidemier sade att detta arbete är mycket svårt i så pass tätbefolkade områden.

Ingen vet hur länge de drabbade kommer att behöva stanna och uthärda dessa förhållanden.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/china/wenchuan-country-quke-reconstruction-1280.html

Gilla oss på Facebook!