Regeringen och samarbetspartierna överens om budgetförslag

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet blev under onsdagen klara med förhandlingarna om vårens budgetproposition. De satsar på äldre, ungdomar, tandvård, integration ungdomar och jobb. Men håller sig inom tidigare utgiftsramar, genom att omfördela pengar från lägre kostnader för bland annat ohälsa till nya reformer.

De sammantagna utgifterna ökar inte, skriver finansminister Pär Nuder i ett pressmeddelande.

Miljöpartiet är nöjt med vad det fått igenom.

– Med denna vår 16:e gemensamma rödgröna budget har vi äntligen fått ett genombrott för stödet till hemlösa och stärkt småföretagarnas situation i Sverige, säger Yvonne Ruwaida.

Folkpartiets Karin Pilsäter är dock inte särskilt förtjust:

     Lite nya bidrag till företag, lite nya ams-jobb, lite återanvändning av gamla löften och lite nytt valfläsk men inga visioner och inga reformer för jobb och företagande.

Vänsterpartiet dröjde ända in på morgonen med att sätta sitt godkännande under den så kallade vårpropen. In i det sista försökte partiet få igenom en större höjning av studiemedlen.

– Vi anser att höjningen på 300 kronor är för liten men vi ser detta som ett första steg i en studiemedelsreform. Vi fortsätter att driva höjda studiemedel, nu blir det en valfråga, säger Alice Åström, budgetförhandlare (v).

Ungdomar och äldre är två grupper som får nya resurser. Förbättringar av vården för de mest sjuka äldre bekostas med 600 miljoner 2006 och 1 miljard 2007. Bostadsbidraget höjs för pensionärer höjs från 91 till 93 procent av kostnaden upp till taket på 4 850 kronor i månaden. Det träder i kraft retroaktivt från 1 april.                                                               

1 000 nya plusjobb den 1 juli ska minska ungdomsarbetslösheten. Höjt studiebidrag för gymnasieelever med 100 kronor och höjt studiemedel för högre utbildningar med 300 kronor, varav 200 är lån och 100 bidrag, ska förbättra de studerandes situation en aning. De kommer även att få hyresgarantier och fler studentlägenheter. För 150 miljoner kronor ska under 2007 och 2008 byggas 1 300 nya studentlägenheter.  
De första stegen i en tandvårdsreform tas i och med att ett grundstöd på 500 kronor införs under 2007. Det ska ge möjlighet att besöka tandvården var 18:e månad till samma kostnad som ett läkarbesök.

Som ett led i integrationspolitiken ska 1 000 resurspersoner med utländsk bakgrund anställas på skolor i segregerade områden. Dessa ska stödja eleverna i undervisningen och bidra till att fler går ur skolan med godkända betyg.

20 miljoner satsas under två år på personliga ombud åt hemlösa, för att motverka och förebygga hemlöshet bland psykiskt funktionshindrade.
Småföretagandet ska stärkas med 70 miljoner till ALMI och 100 miljoner till  ett forskningsprogram för småföretag

Den gröna skatteväxlingen, innebärande avskaffande av koldioxidskatt för den handlande sektorn senareläggs till 1 januari 2007.

Gilla oss på Facebook!