Om Epoch Times Sverige

Vårt uppdrag
Epoch Times är en oberoende röst som finns både i tryckta versioner och på internet. Vi rapporterar ansvarsfullt och sanningsenligt, med ambitionen att ge läsaren möjlighet att förbättra sitt liv och öka sin förståelse och respekt för grannen i huset intill, såväl som för människor jorden runt. I vårt sätt att arbeta och i våra rapporter står vi för grundläggande mänskliga värderingar, rättigheter och friheter. Vi är ett företag som i första hand ser till läsarnas intresse.

Vilka vi är
Epoch Times är ett privatägt mediaföretag. Huvudkontoret finns i New York, men vårt nätverk av lokala reportrar världen runt skriver artiklar som är lokala men också globalt relevanta. Vårt oberoende gör att vi kan rapportera med brett perspektiv och presentera ett brett register av åsikter.

Vårt syfte
Under en tid när världen förändras allt snabbare behöver människor korrekt information för att förstå händelser och trender. Vi strävar efter att påverka människors liv i positiv riktning genom att hjälpa dem att förstå världen och sig själva samt respektera och uppskatta varandra. Vi rapporterar om händelser och lyfter fram åsikter som det ej skrivs om någon annanstans.

Ett huvudtema för Epoch Times är bevakningen av Kina. Idag vänder sig världens blickar allt mer mot denna oroliga gigant som genomgår enorma förändringar. Företagsledare, politiker och världsmedborgare önskar att bättre förstå vad som händer i Kina. Genom de rapporter som görs till den kinesiskspråkiga utgåvan av Epoch Times har vi möjlighet att bistå med väl underbyggda artiklar som ingen annan har.

Våra värderingar
En av människans fundamentala rättigheter är rätten att bli hörd. Vi står för och försvarar pressfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet. Vi är också starka förespråkare för trosfrihet och för alla mänskliga rättigheter för alla människor.

Vi försöker tala för dem som är förtryckta och på grund av detta inte kan föra sin egen talan. Vi talar till motståndarna och försöker visa på deras mänskliga gemensamma drag och väcka den medkänsla som kan hjälpa dem att i grunden respektera andra människors rättigheter.

Vi arbetar för att kunna berätta vardagliga historier från vår tid, inte för att de är sensationella för stunden utan för att de har en bestående betydelse. Vi ser på mänsklighetens förflutna och dess framtid i långsiktigt perspektiv.

Vår historia
Den svenska editionen av Epoch Times lanserades på internet i januari 2006. Den möter ett växande behov av oberoende rapporterade och publicerade nyheter samt berättar historier i vilka människor finner djup och mening.

The Epoch Times finns i många av världens länder och betjänar på flera olika språk en bred, internationell läsekrets. Den engelska utgåvan lanserades i september 2003 på internet och i augusti 2004 som tryckt tidning i New York.

Den kinesiska utgåvan av Epoch Times publicerades som ett svar på det växande behovet av ocensurerad bevakning av händelser i Kina. Den första tidningsutgåvan publicerades i New York i maj 2000 och hemsidan lanserades i augusti 2000. Lokala utgåvor publicerade av regionala kontor växte snart fram och gjorde The Epoch Times till den största kinesiska tidningen utanför Kina och Taiwan.

Epoch Times fortsätter att utöka sin nyhetsbevakning och sin tidningsdistribution i allt fler regioner och med utgåvor på allt fler språk. Vi ser ljust på framtiden. Var med och se oss växa!


Gilla oss på Facebook!

Ämnen: