Fokus

Primär perception – Livets dolda hemlighet, del 2

Primär perception – Livets dolda hemlighet, del 2

Cleve Backster publicerade 2003 boken ” Primary Perception: Biocommunication with Plants, Living Foods, and Human Cells”, den första omfattande redogörelsen för hans arbete som han själv författade. I boken beskriver han i detalj alla de olika saker han följde – från växter, bakterier, och ägg, ...
Ny studie: Ovaccinerade barn är friskare

Ny studie: Ovaccinerade barn är friskare

Barn som inte har genomgått vaccination är mindre benägna att utveckla allergier, autoimmuna sjukdomar, neurologiska problem och andra hälsoproblem än barn som vaccinerats, visar en ny studie. Sedan flera generationer tillbaka har det varit allmänt vedertaget att vaccinering är viktigt ...