NIO KOMMENTARER OM KOMMUNISTPARTIET | DET KINESISKA KOMMUNISTPARTIET (KKP)
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 


Special


Nio kommentarer om kommunistpartiet

Artikelserien "Nio kommentarer om kommunistpartiet" publicerades av Dajiyuan (Epoch Times kinesiska utgåva) i november 2004. Våren 2005 översattes artiklarna till svenska och trycktes i en specialutgåva som spridits i cirka 20 000 exemplar. Idag publicerar vi en up ...

SENASTE NYTT

  Arkiverat: [1]  

Fjärde kommentaren - Om hur kommunistpartiet går emot universum
Förord Kineser värdesätter ”Tao”, eller ”Vägen”, högt. I forna tider kallades en brutal kejsare för ”en dekadent härskare som saknar Tao”. Varje beteende som inte överensstämde med moralstandarden, vilken på kinesiska betecknas med de två tecknen Dao De, ”Tao” och ”Dygd”, sades ”inte fö ...    hela artikeln
20.02.2007 23:09:00
 

Femte kommentaren - Om Jiang Zemins förföljelse av Falun Gong i maskopi med det kinesiska kommunistpartiet
Förord  Zhang Fuzhen, ca 38 år, var anställd i Xianheparken i staden Pingdu i Shandongprovinsen, Kina. Hon åkte i november 2000 till Peking för att vädja för Falun Gong och bortrövades då av myndigheterna. Enligt källor som känner till fallet torterade och förödmjukade polisen Zhang Fuzh ...    hela artikeln
20.02.2007 23:05:00
 

Sjätte kommentaren - Om det kinesiska kommunistpartiet förstörelse av traditionell kultur
Förord Kulturen är en nations själ. Denna andliga faktor är lika viktig för mänskligheten som fysiska faktorer såsom etnicitet och land. En nations civilisationshistoria är just dess kulturella utvecklingshistoria. Total förstörelse av en nations kultur leder till nationens undergång. ...    hela artikeln
20.02.2007 23:02:00
 

Sjunde kommentaren - Om dödandet i det kinesiska kommunistpartiets historia
Förord Den kinesiska kommunistregimens 55-åriga historia är skriven med blod och lögner. Bakgrunden till denna blodiga historia är inte bara ytterst tragisk utan också för de flesta okänd. Efter att 60 till 80 miljoner oskyldiga människor har dödats och lämnat efter sig ännu fler splittr ...    hela artikeln
20.02.2007 23:00:00
 

Åttonde kommentaren - Om det kinesiska kommunistpartiets onda sektnatur
Förord Det socialistiska blockets kollaps, som inleddes med Sovjetunionens fall tidigt på 1990-talet, markerade kommunismens misslyckande efter nästan ett århundrade. Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) överlevde dock oväntat och kontrollerar fortfarande Kina, en nation med en femtedel ...    hela artikeln
20.02.2007 22:55:00
 

Nionde kommentaren - Om det kinesiska kommunistpartiets skurknatur
Förord Kommuniströrelsen som har basunerats ut i över ett sekel har bara förorsakat mänskligheten krig, fattigdom, brutalitet och diktatur. Efter att Sovjetunionen och de östeuropeiska kommunistpartierna kollapsade i slutet av 1900-talet gick detta skamliga drama som skadar mänskligheten ...    hela artikeln
20.02.2007 22:27:00
 

  Arkiverat: [1]