Jurist kräver stopp av Falun Gong-förföljelse innan OS 2008

Jurist kräver stopp av Falun Gong-förföljelse innan OS 2008
Professor Yuan Hongbing, välkänd liberal jurist från Kina. (Foto: Epoch Times)

Den välkända kinesiske liberala juristen Yuan Hongbing, numera bosatt i Australien, ställde nyligen upp på en intervju med Epoch Times för att tala om ett fall där sex advokater bröt mot kinesiska kommunistpartiets regel och öppet försvarade Falun Gong-utövaren Wang Bos familj.

När förföljelsen mot Falun Gong började för nästan åtta år sedan blev det även olagligt för offentliga advokater att representera Falun Gong-utövare.

Yuan Hongbing påpekade att kommunistpartiet med största säkerhet kommer att åtalas inom en snar framtid. De måste åtalas för de omänskliga brott de utfört under förföljelsen av Falun Gong. Det internationella samfundet borde uppmana kommunistpartiet att upphöra med förföljelsen innan OS 2008.

– Kommunistpartiet har ingen rätt att åtala Falun Gong-utövare. De sex advokaterna bröt mot regler som det barbariska kommunistpartiet skapat. Detta är en modig handling och förtjänar respekt, sade Yuan och fortsatte:

– Kommunistpartiet har använt Kinas makt för att sjösätta denna massiva, politiskt motiverade förföljelse av Falun Gong-utövare. Detta är ett allvarligt och omänskligt brott. Det maktutövande som ställer Falun Gong-utövare ”inför rätta” enligt dessa omoraliska lagar är inget annat än ett ständigt pågående brott. Kommunistpartiet är inte kvalificerat att åtala Falun Gong.

Amnesty International påpekade den 20 april att människorättssituationen fortsätter att försämras under kommunistpartiets styre. Inför de stundande Olympiska Spelen i Peking har regimen tagit över mark med tvång och arresterat och trakasserat dem som protesterat. Detta väcker oro för att OS har förvandlats till ett redskap för kommunistpartiet att förtrycka dissidenter. Yuan anser att om den dagen kommer då Kina står som värd för spelen och förföljelsen av Falun Gong fortfarande pågår, så är det en skam för hela mänskligheten.

– Hela den med samvete utrustade världen närmar sig en historisk milstolpe: Vi måste med alla medel tvinga det barbariska kommunistpartiet att upphöra med den massiva politiska förföljelsen av Falun Gong innan OS 2008, sade Yuan.

Yuan betonade att det kinesiska folket inom en snar framtid kommer att ställa kommunistpartiet offentligt inför rätta för brott mot mänskligheten i och med deras förföljelse av Falun Gong.

Den 27 april framträdde sex advokater från Peking i en domstol i Shijiazhuang för att försvara de tre Falun Gong-utövarna i Wang Bos familj. Rätten ska meddela sitt beslut i frågan inom 30 dagar efter det.

Översatt från engelsk” target=”_blank”>originalartikeln på kinesiska.

Gilla oss på Facebook!