HÄLSA | FITNESS | MEDICIN | MILJÖ | KLIMATFÖRÄNDRINGAR
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 


Special


Hälsa

Intresset för en vegetarisk livsstil växer stadigt i vårt land. På fem år har antalet vegetarianer ökat med fyra procent, enligt en undersökning som gjorts på uppdrag av organisationen Djurens rätt. Att avstå från kött blir allt vanligare bland svenskar och det är fram ...


SENASTE NYTT

  Hälsa Arkiverat: [1]   2   3   4  

Ny metod kan ge tidigare upptäckt av cancer i bukspottskörteln
Cancer i bukspottskörteln ger ofta diffusa symtom och därför upptäcks den ofta i ett sent skede och då kan det vara för sent att bota sjukdomen. Nu har forskare vid Sahlgrenska akademin tagit fram en metod som med stor säkerhet kan diagnostisera den fruktade cancerformen i ett tidigt ...    hela artikeln
29.03.2014 20:03:00
 

I februari i år rapporterades det att stora delar av Kina, bland annat Peking, uppnått extremt höga nivåer av hälsovådliga partiklar i luften. Bilden visar svår smog i Shanghai den 5 december 2013. (Foto: ChinaFotoPress / Getty Images)
Föroreningar bakom miljoner förtidiga dödsfall
Luftföroreningar är betydligt farligare för människors hälsa än vad man tidigare trott. Runt sju miljoner dödsfall i världen år 2012 kan ha orsakats av föroreningar, enligt nya beräkningar från WHO. De nya beräkningarna baseras på både bättre kunskaper om de sjukdomar som orsakas av luftf ...    hela artikeln
25.03.2014 16:36:00
 

Tidigare studie vid Danderyds sjukhus har visat att medicinsk yoga har goda effekter på förmaksflimmer. (Foto: www.photos.com) Svensk studie ska undersöka yogans effekt på förmaksflimmer
Forskare vid Danderyds sjukhus ska undersöka den medicinska yogans effekter på patienter med förmaksflimmer. Studien kommer att bli den största studien som hittills gjorts i världen. Förmaksflimmer är en hjärtsjukdom som innebär att hjärtat slår oregelbundet och det upplevs som att hjärt ...    hela artikeln
22.03.2014 21:27:00
 

Språkliga svårigheter kan vara en faktor som ökar risken för mödradödlighet i Sverige. (Foto: Cat Rooney/The Epoch Times) Samband mellan brister i kommunikation och mödradödlighet
Risken att dö i samband med graviditet och förlossning i Sverige är betydligt högre bland utlandsfödda kvinnor än bland de svenskfödda kvinnor, visar en ny avhandling från Uppsala universitet. Historiskt sett har barnafödandet inneburit en stor risk för kvinnan. I Sverige dog årligen 250- ...    hela artikeln
18.03.2014 21:58:00
 

Mammor som får i sig mycket vitamin D under graviditeten hjälper barnet att få starkare muskler under uppväxten, visar en ny brittisk studie. (Foto: Frederik J. Brown / AFP) D-vitamin stärker barnens muskler
Mammor som får i sig mycket D- vitamin under graviditeten hjälper sitt barn att få starkare muskler under uppväxten, visar en ny brittisk studie. D-vitaminets roll under graviditeten är sedan tidigare känt för att ha betydelse för utvecklingen av barnets skelett. D-vitamin har också visa ...    hela artikeln
15.03.2014 23:50:00
 

Svårt för mobbade att få upprättelse
För den som utsatts för mobbning på sin arbetsplats är möjligheten att få upprättelse liten. Det är inte många som anmäler mobbningen men antalet ökar. Av de drygt 3500 anmälningar som gjorts till Arbetsmiljöverket de senaste fem åren har endast 100 lett till ett tillsynsärende och inget ...    hela artikeln
11.03.2014 22:49:00
 

  Hälsa Arkiverat: [1]   2   3   4