En tribut till Raoul Wallenberg

En tribut till Raoul Wallenberg
Foto: AFP/ Timothy A. Clary

Regnmoln rör sig över New Yorks stadshimmel den 27 oktober 2006, som bakgrund till Trump World Tower (mitten) och kolumner gjorda av svart diabas som grävts från berggrunden i Sverige. Monumenten byggdes som en hyllning till den svenske diplomaten Raoul Wallenberg, som föddes på Lidingö den 4 augusti 1912. Med sitt stora mod räddade Raoul Wallenberg omkring 100 000 judar undan förintelsen i Ungern genom att utfärda svenska tillfälliga pass. Han köpte flera hus i Budapest där det blågula riksvapnet gav skydd åt judarna innan evakueringen till Sverige. Uppdraget finansierades genom den amerikanska flyktinghjälpen War Refugee Board. Budapest var vid den tiden en nästan laglös stad. När den sovjetiska krigsmakten intog Budapest 1945 uppsökte Raoul Wallenberg det sovjetiska militärhögkvarteret på platsen. Han ville förklara den judiska räddningsoperationen för ryssarna. Han kom aldrig tillbaka från detta besök. Han greps av den ryska hemliga polisen och försvann i Stalins oöverskådliga system av fångläger, Gulag. Den officiella ryska versionen har varit att han avled i fängelset i Lubjanka 1947. Han var då 35 år. Svenska experter som har granskat de ryska arkiven kom fram till att Raoul Wallenberg dog av nackskott år 1947. Vittnesuppgifter hävdar dock att han var i livet åtminstone in på 1970-talet. Vad som egentligen hände kommer vi sannolikt aldrig att få veta.

Raoul Wallenberg har inte bara betytt mycket för de människor han har räddat. Han har också blivit en symbol för den ständiga kampen mot förföljelse. Minnesmärken över den svenske diplomaten finns bland annat i New York, London, Jerusalem och Budapest.

Källor:

http://www.lidingo.se/net/Lidingo+Stad+Ex/Turism/Historia/Raoul+Wallenbergs+g%E4rning

http://www.mimersbrunn.se/arbeten/2114.asp

Foto: AFP/ Timothy A. Clary

Gilla oss på Facebook!