szmtag

Forskarna knäcker koden för att tillverka spindelsilke

Liksom många av naturens under har spindelsilke fantastiska egenskaper som än idag överträffar det som människan lyckats skapa. Spindeltråd har samma draghållfasthet – hur mycketMer..
Sida    1 | 2 | 3 | 4 | ... | 26 | [+10]
Annons