szmtag

Indiern som utvecklade atomteorin för 2 600 år sedan

John Dalton (1766-1844),engelsk kemist och fysiker, är den person som idag tillskrivs utvecklingen av atomteorin. En teori om atomer formulerades emellertid redan 2 500 år före Dalton av en indiskMer..
Sida    1 | 2 | 3 | 4 | ... | 25 | [+10]
Annons