szmtag
Annons

Mer än var femte lärare obehörig

I och med kravet på lärarlegitimation som trädde i kraft 1 juli i år, har det blivit synligt hur många elever som har lärare som själva inte är utbildade i ämnet de undervisar i, säger BoMer..
Sida    1 | 2 | 3 | 4 | ... | 151 | [+10] | [+100]
Annons