szmtag

Stora förändringar i Kina kommer att påverka Hongkong och Japan

Den 18 februari 2015 gav Epoch Times chef i Hongkong, Guo Jun, ett tal på hotell Shinjuku Keio Plaza i Tokyo om situationen i Kina. Hon gav en detaljerad analys av vissa nyckelfrågor kring de storaMer..
Sida    1 | 2 | 3 | 4 | ... | 18 | [+10]
Annons