szmtag

Sjunde kommentaren - Om dödandet i det kinesiska kommunistpartiets historia

Förord Den kinesiska kommunistregimens 55-åriga historia är skriven med blod och lögner. Bakgrunden till denna blodiga historia är inte bara ytterst tragisk utan också för de flesta okänd.Mer..
Sida    1
Annons