Effekterna av nio kommentarer, Kina, Rekommenderat