Barnens vinnande blomma

Barnens vinnande blomma
Runt om i landet skapas många vackra saker av majblomman. Den här vackra tavlan har Karin Tagbring i Uppsala broderat med anledning av att Majblomman i år fyller 70 år. (Foto: majblomman.se)

Alla har väl någon gång köpt en Majblomma av ivriga barn som flitigt går runt och säljer den på våren. Men hur många vet egentligen om att Majblomman är en tradition med gamla anor och att det också är den största barnhjälpsorganisationen i Sverige?

Majblomman som är en av världens äldsta barnhjälpsorganisationer, startades redan 1907 av Beda Hallberg (1869–1945) från Göteborg, för att hjälpa barn med tuberkulos. Beda Hallberg gjorde till sin livsuppgift att bekämpa tuberkulosen (vid förra sekelskiftet dog var femte svensk i tbc) och hon uppmärksammades för detta inte bara i Sverige. De allra första majblommorna var blåa så även i år och såldes 1907 i Göteborg. Då kostade de 10 öre styck och hela 139 000 såldes.

I maj 1907 skrev Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning: ”Den blå blomman har vunnit en seger. Hela staden hyllar den. Öfverallt, hvart man kommer, ser man den på rockslag och kappor, i halsdukar och schalar. Affärsmannen, tjänstemannen, arbetare, gubben och barnet, konduktören i spårvagnen, polisen, kajåkaren, kusken – alla bär blomman och känner i luften att alla äro glada över att få vara med. Det är idealet bland idéer: enkel, entusiasmerande och gifvande.”

Beda Hallbergs enkla men geniala idé var att ge en liten blomma som kvitto till alla som skänkte ett bidrag. Blomman skulle säljas den 1: a maj och priset skulle vara så lågt att alla skulle kunna köpa den. Genom personliga kontakter fick Beda Hallberg skolorna och scouterna att sälja blommorna.

För sin insats belönades Beda Hallberg utmärkelsen Illis Quorum och från 1938 till sin död fick hon hederspension av svenska staten.
Beda lanserade Majblommans idé i flera länder, men då tuberkulosen utrotats slutade de säljas. Idag finns Majblomman kvar i Sverige, Norge, Finland och Estland.

Barnens behov har ändrats och därmed även verksamheten. Idag finns drygt 800 lokalföreningar runt om i landet. Varje förening samarbetar med skola, sjuk- och hälsovård samt socialtjänst på orten. Målet är att hjälpa barn som har det besvärligt på grund av sjukdom, funktionshinder eller social situation.

Majblomman driver bland annat ett sommarläger på Galtarö och verksamheten ”Hallå, hör på mig!”, som syftar till att barn ska få komma till tals i beslut som rör dem. Majblomman satsar också på att med opinionsbildning förbättra barns villkor i Sverige.

På lördag den 5 maj firas Majblomman och alla barn som sålt majblommor med olika evenemang på Lisberg i Göteborg.

Mer info finns på hemsidan: www.majblomman.se

Gilla oss på Facebook!