Barbados har bra blandekonomi

Barbados har bra blandekonomi
(Foto: Jewel Samad / AFP)

Jordbrukaren använder traktor ute på sin sockerrörsplantage nära Bridgetown den 12 april.

Historiskt sett har ekonomin på Barbados varit beroende av sockerrörsodling och verksamheter som hör ihop med den. Men i slutet på 1970-talet och i början på 1980-talet kom nya näringsgrenar in: tillverkningsindustri och turism.

Barbados är det 51:a rikaste landet i världen i termer av bruttonationalprodukt per invånare. Det har en väl utvecklad blandkonomi och en relativ hög levnadsstandard.

Enligt Världsbanken klassificeras Barbados som 66:e högsta inkomstekonomin i världen.

Gilla oss på Facebook!