FORSKNING | TEKNIK | VETENSKAP
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 

Världen i bilder

Flera bilder ->

Special


Laxar hittar hem med magnetisk karta

Sally Appert, Epoch Times
21.02.2013 16:30

Laxens utmärkta känsla för navigering kan kopplas till förändringar i jordens magnetfält. (Foto: Current Biology, Putman et al.)

Efter att ha simmat i Stilla havet i åratal hittar Stillahavslaxarna hem till sina födelseplatser med hjälp av jordens magnetfält, enligt ny amerikansk forskning.

”För att kunna hitta hem över tusentals kilometer av hav präntar laxen in det magnetfält som finns där de först kommer ut i havet”, sade en av forskarna, Nathan Putman på Oregon State University, i ett pressmeddelande.

”När de blivit mogna söker de upp den plats vid kusten som har samma magnetfält.”

Forskarna har länge misstänkt att laxen använde en magnetisk karta men har inte förrän nyligen lyckats bekräfta det. Fraser River i British Columbia i Kanada gav en bra möjlighet att studera hur laxarna navigerar.

”När de försökte återvända ställdes de inför ett enormt hinder: Vancouver Island blockerar det direkta tillträdet till floden!” förklarade Putman.

”Så fisken måste göra ett val: ska de använda det norra inloppet eller det södra inloppet för sin omväg?”

Eftersom jordens magnetfält skiftar över tiden kan den lax som lämnade Fraser River för två år sedan upptäcka en liten skillnad i magnetfältet när de återvänder. Deras magnetiska karta skulle kunna vägleda dem till det andra inloppet.

Sedan 1950-talet har fiskeriindustrin samlat in data om lax som återvänder till det området. När de jämförde den med de förväntade förändringarna i magnetfältet upptäckte de att magnetfältet faktiskt påverkade de val som laxarna gjorde.

Putman menar emellertid att denna magnetiska karta kanske inte fungerar lika bra för lax som odlats fram.

”Om odlad fisk till exempel odlas fram under förhållanden med mycket elkablar och stålrör runtomkring som stör magnetfältet, då är det tänkbart att de kan vara sämre på att navigera än sina vilda motsvarigheter”, sade han.


Artikeln publicerades på nätet i tidskriften Current Biology den 7 februari.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/science/salmon-use-magnetic-map-to-find-rivers-345324.html 

   Mer i detta ämne