BILDER | GALLERI | BILDER FRÅN HELA VÄRLDEN
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 

Världen i bilder

Flera bilder ->

Special


På väg mot spansk ekonomisk protest

Epoch Times Sverige
16.02.2013 21:57

(Foto: Pedro Armestre / AFP)

Ett par promenerar längs Gran Via gatan i Madrid den 16 februari.

En demonstration hölls där, det var organisationen “Plattformen för amorteringsoffer” PAH, som vill stödja en lag som ska avsluta den våg av vräkningar som orsakats av den ekonomiska krisen. Liknande protester hölls i 50 andra spanska städer, deltagarna drevs alla av ilska över den spanska recessionen och den konservativa regeringen ekonomiska reformer.

Det spanska parlamentet har gått med på att diskutera vilka mått och steg som ska vidtags för att skydda dem som har det svårt att betala eller inte alls kan betala sina amorteringar och därför hotas av vräkningar.  Det backades upp av en petition som samlat in 1,4 miljoner signaturer.

 

Källa: AFP