KINA | NYHETER | KULTUR | POLITIK | VETENSKAP | MILJÖ | MÄNNISKA | SAMHÄLLE | DEBATT | HÄLSA
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 

Världen i bilder

Flera bilder ->

Special


Global fråga & svar: ”Hur tycker du att regeringarna ska hantera de stora skulderna?”

Epochtimes International
23.01.2013 21:01

Marcus Simonson, 32, sjukgymnast, Lund, Sverige.

Jag tycker inte att de ska betala några skulder men de skulle arrestera de ansvariga och ta deras pengar till allmänheten. ”Inga pengar till ockrare!” är mitt motto.


Reagan Castro, 31, sändningstekniker, Dubai, Förenade Arabmineraten.

Personligen tycker jag att regeringen skulle skapa fler arbeten för låg- och medelklassen genom att uppmuntra den privata sektorn att avstå från att ta in arbetskraft från andra länder och i gengäld ge dem en minimal skattesats. Därför bör skattesatsen för höginkomsttagare och den privata sektorn som arbetar externt öka rimligt. Skattehöjning för ”syndfulla produkter” som alkohol och tobak skulle också vara ytterligare inkomster, vilket utgör ett sätt att hantera stora skulder.


Isheeta Bali, 22, tandläkare, Bangalore, Indien.

Skatterna kan ökas successivt under loppet av några år. Tillsynsorgan bör skapas för att kontrollera korruption och missförhållanden. Om vi till exempel kunde få tillbaks pengarna som flutit i Commonwealth Games och Spectrumbedrägerierna i Indien skulle vårt stora underskott minska.


Marcos Peña, 36, musiker, Lima, Peru.

Jag tycker att de ska ta sitt ansvar. De borde noga överväga möjligheten att kunna återbetala, kontrollera om räntan är för hög innan de tar lån. Ibland är det för dyrt eftersom räntorna är så höga. Det är faktiskt de vanliga människorna som kommer i kläm eftersom dom får betala skulderna. Regeringen måste förbinda sig till att fullfölja sitt åtagande eftersom kommande regering ibland misslyckas och skulden fortsätter att stiga. Varje lån måste betalas.


Ben Warry, 23, IT proffs, Brisbane, Australien.

Uppriktigt sagt, på det sätt Amerika väljer att inte hantera denna fråga är den enda åsikt jag skulle ha i detta, och att de verkligen borde spendera mer pengar på att få ner skulden än ett nytt val, eller skicka sin militär till andra länder. Jag säger så men jag är ju inte en amerikansk medborgare heller. Jag tycker att regeringen i Australien gör ett mycket bra jobb, och jag tycker vi kan skatta oss lyckliga att vi är här och inte någon annanstans i världen.... Jag tror att de behöver fokusera mer på att betala av sina skulder och mindre på sina individuella sociala status och makt. Ökad skatt för höginkomsttagare skulle vara mitt sätt att lösa det.


Angel Alvarez, 60,artist, Puerto Montt, Chile.

Jag tror att vi bör betona den sociala aspekten och ha särskild omsorg om de mest utsatta människorna och inte göra som regeringarna gör för de tänker bara på sina egna intressen.


Raffi Khatchadourian, IT proffs, Californien, USA.

Jag tror att jag behöver mer information från vår regering om vad vi lägger mest pengar på och vad det är vi gör som urholkar vår ekonomi eller vem det är som vi lånar från.


Tankar om hur regeringarna kan hantera stora skulder fokuserar på hur skulderna kan minska genom högre skatter för höginkomsttagare, fler arbeten för låg- och medelklassinvånare och att avstå från att ta in arbetskraft från andra länder. Detta var förslag som Epoch Times reportrar hörde när de frågade lokalbefolkningen från Sverige till USA: ”Hur tycker du att regeringarna ska hantera de stora skulderna?”

 

 

 

Översatt från  engelska