BILDER | GALLERI | BILDER FRÅN HELA VÄRLDEN
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 

Världen i bilder

Flera bilder ->

Special


Gott Nytt År!

Epoch Times
30.12.2012 22:00

Bilden är tagen med lång exponeringstid den 26 december nära Sieversdorf, östra Tyskland. (Foto: Patrick Pleul/ AFP)

Ett gott nytt år tillönskas alla från oss på Epoch Times i Sverige!