BILDER | GALLERI | BILDER FRÅN HELA VÄRLDEN
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 

Världen i bilder

Flera bilder ->

Special


Nyfångad blåsfisk

Epoch Times
28.12.2012 15:31

(Foto: AFP)

En man visar sin fångst av blåsfisk från vattenmassorna utanför staden Rantau Panjang, i Malaysien som gränsar till Thailand.

Översvämningar som har utlösts av häftiga monsunregn har orsakat ett andra dödsfall fastän vattnenivåerna har avtagit, och en del evakuerade har kunnat återvända hem från flyktingcentra, enligt rapporter.

Blåsfiskarna har fått sitt namn på grund av att de vid fara kan blåsa upp sig med vatten eller luft.

Fisken ändrar då sin kroppsform till en mer klotformad, vilket skyddar den genom att göra den svårare att svälja för predatorer.

Fiskarna innehåller också ett ämne, tetrodotoxin som är mycket giftigt för människor.

Källa: AFP