NYHETER | VÄRLDEN |INTERNATIONELL POLITIK | KULTUR | MEDIA | BEVAKNING | BAKGRUND | ANALYS
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 

Världen i bilder

Flera bilder ->

Special


Ukrainare förlorar alltmer tron ​​på rättsväsendet

Alina Maslakova, Epoch Times
26.12.2012 21:53

Ukrainska oppositionsledaren Julia Timosjenko i domstol den 11 oktober 2011. Timosjenkos fängslande har, av dem som protesterat, ansetts vara missbruk av domsrätten av den nuvarande premiärministern. En faktor som bidrar till den vikande tilltron till det ukrainska rättsväsendet. (Foto:Sergei Supinsky / AFP / Getty Images)

Tron på den ukrainska regeringen och rättsväsendet höjdes kraftigt under 2005. Den högsta domstolen hade ogiltigförklarat valresultat som fördömdes som falska och en ny regering valdes under omfattande granskning av avgivna röster. Rättsväsendet hade upprätthållit kravet på demokrati som begärdes av Den orangea revolutionens protester.

Under åren som följde uppfattade ukrainare dock att domstolarna hade gett straffrihet till tjänstemän och deras familjemedlemmar. De såg att den nuvarande premiärministern Mykola Yanovych Azarov välkomnade att oppositionsledaren Julia Timosjenko hade fängslats för maktmissbruk.

Enligt en opinionsundersökning utförd av sociologiavdelningen vid Razumkov Center stöder 55 procent av ukrainarna inte domstolarnas verksamhet. Cirka 28 procent av de tillfrågade sade att de stöder vissa rättsliga åtgärder och endast 5 procent sade att de till fullo stöder domstolarnas verksamhet.

Razumkov Centers sociolog Andriy Bychenko sade att många ukrainare tror att domstolarna skyddar myndigheternas intressen men inte kommer att skydda vanliga medborgare som kommer med anklagelser mot myndigheterna.

"Vi ser att även om det fanns en video där allt som hände [när ett brott begicks] kunde ses, skulle alla statliga tjänstemän ändå inte anses vara skyldiga i slutändan, vare sig tjänstemännen eller deras barn varit inblandade i brottet, trots det sociala trycket,"sade Bychenko.

Undersökningen genomfördes årligen från 2005 till 2012. Valen förde med sig hopp till folket - tron på rättsväsendet var relativt högt, inte bara efter den orangea revolutionen 2005 utan också efter det federala valet 2010.

Ukrainarna hoppades på förbättring med varje ny ledare, men besvikelserna följde och tron på systemet minskade, förklarade sociologen.

Fängslandet av oppositionsledaren Julia Timosjenko och hennes allierade Yuriy Lutsenko fick ta emot mycket protester och det hjälpte inte upp domstolarnas rykte.

"Det finns en stor majoritet av medborgare som inte tror att lagen överträddes endast av företrädare för den förra regeringen. De tror att lagen har ganska tydligt kränkts även av höga företrädare för nuvarande regering," sade Bychenko.

"Min inställning till rättsväsendet är i allmänhet negativ", sade Vyacheslav, en entreprenör i Kiev. Bychenko förklarade att det är ganska vanligt att folk inte drar sina ärenden inför rätta på grund av misstro.

Den 15 december var en ukrainsk nationell dag för att fira domare och anställda i domstolar. Domare Volodymyr Trofimov, 58, och tre av hans familjemedlemmar halshöggs den dagen.

Det hemska mordet är fortfarande under utredning och motivet har ännu inte fastställts. Trofimov hade också en omfattande antikvitetssamling och händelsen kan ha varit ett rån som gått fel.

Domare Serhiy Zubkov i Kiev mördades i mars 2011. Under 2006 blev domare Victor Lopatsky skjuten, men inte dödligt sårad. Två misstänkta dömdes för Zubkovs mord efter att ha vräkts på grund av domarens beslut i en fastighetstvist. En offentlig kampanj kräver deras frigivning och säger att de varit felaktigt anklagade.

Ruslana Lyzhichko, en berömd ukrainsk pop-sångerska och Eurovision vinnare, talade vid en presskonferens och krävde frisläppandet av dessa fångar.

"Jag känner mig ledsen över att denna rättsröta blivit en norm i Ukraina, att orättvisor blivit norm i Ukraina."


Översatt från engelska