BILDER | GALLERI | BILDER FRÅN HELA VÄRLDEN
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 

Världen i bilder

Flera bilder ->

Special


Ny klocka till Notre Dame de Paris

Epoch Times
21.12.2012 20:00

(Foto: Koen Van Weel/ANP/AFP)

Kyrkklockan Maria förbereds för transport vid Royal Eijsbouts kyrkklockgjuteri i staden Asten, Nederländerna, den 20 december.

Notre Dame-katedralen i Paris från 1345 håller på att restaureras och ska rustas med nio nya klockor och den största av dem, Maria, har tillverkats på det holländska kyrkklockgjuteriet.

Notre Dame de Paris sägs ofta vara en av de mest framstående exemplen på gotisk arkitektur i både Frankrike och i Europa.

 

Källa: AFP