BILDER | GALLERI | BILDER FRÅN HELA VÄRLDEN
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 

Världen i bilder

Flera bilder ->

Special


Snöfall i Stockholm

Epoch Times
06.12.2012 22:54

(Foto: Jonathan Nackstrand/ AFP)

En kvinna promenerar med sin hund i snöoväder i Stockholm. På fredagen blir det fortsatt snöfall främst över södra Norrland och Uppland.