BILDER | GALLERI | BILDER FRÅN HELA VÄRLDEN
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 

Världen i bilder

Flera bilder ->

Special


Hemlös i staden San Mateo

Epoch Times Sverige
12.08.2012 22:45

(Foto: Nicolas Asfouri/ AFP)

En pojke sitter med familjens tillhörigheter under en bro, medan hans pappa försöker återskapas deras hydda som drogs med av vattenmassorna under översvämningen, i ett slumområde i staden San Mateo, öster om Manila den 12 augusti.

Katastrofhjälpare och läkare har utplacerats på de översvämmade och förstörda samhällen i Filippinerna för att förhindra utbrott av sjukdomar. Dödssiffran har stigit till 85 hittills.

 

Källa: AFP