BILDER | GALLERI | BILDER FRÅN HELA VÄRLDEN
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 

Världen i bilder

Flera bilder ->

Special


Inte glad på Ursprungsfolkens dag

Epoch Times Sverige
09.08.2012 22:51

(Foto: Johan Ordonez / AFP)

En kvinna från Guatemalas ursprungsbefolkning ber om pengar i Guatemala City den 9 augusti under "Ursprungsfolkens internationella dag".