BILDER | GALLERI | BILDER FRÅN HELA VÄRLDEN
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 

Världen i bilder

Flera bilder ->

Special


Svåra översvämningar på Filippinerna

Epoch Times Sverige
07.08.2012 15:29

(Foto: Ted Aljibe/ AFP)

Räddningspersonal hjälper en kvinna över en översvämmad gata i byn Tumana, i en förort till Manila.

Invånare evakuerades från sina hem den 7 augusti, efter att häftiga skyfall hade orsakat översvämningar i stora delar av huvudstaden.

Skyfallen som drabbade Filippinernas huvudstad har tvingat omkring 250 000 människor att fly sina hem när flodvattnet täckte minst hälften av den vidsträckta staden, sade myndigheterna. Minst 70 personer har dött efter översvämningarna.

 

Källa: AFP