BILDER | GALLERI | BILDER FRÅN HELA VÄRLDEN
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 

Världen i bilder

Flera bilder ->

Special


Skördetid

Epoch Times Sverige
25.07.2012 17:14

(Foto: Andreas Dunker/ AFP)

En skördetröska arbetar sig igenom ett fält nära Arnsberg i västra Tyskland, den 22 juli.

Efter veckor av regn skyndar sig jordbrukare i stora delar av landet att ta in skörden under en kort, varm och solig period, eftersom meteorologer förebådar regn igen i slutet av veckan.

Källa: AFP