BILDER | GALLERI | BILDER FRÅN HELA VÄRLDEN
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 

Världen i bilder

Flera bilder ->

Special


Seglarnas festival i Frankrike

Epoch Times Sverige
19.07.2012 22:55

(Foto: Fred Tanneau/ AFP)

Segelbåtar visar upp sig den 19 juli i Crozonviken, västra Frankrike, under den internationella maritima festivalen "Tonnerres de Brest" 2012, där tusentals traditionella segelbåtar deltar från 13 till 19 Juli.

Källa: AFP