BILDER | GALLERI | BILDER FRÅN HELA VÄRLDEN
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 

Världen i bilder

Flera bilder ->

Special


Allt regnande orsakar skador

Epoch Times
10.07.2012 23:21

(Foto: Leif R Jansson / AFP / Scanpix)

Så här såg det ut på tisdagen i Nyhammar i Dalarna, ett hus som delvis hänger i luften efter att det myckna regnandet spolat bort marken under det.

Annars är det Småland som har råkat värst ut, det har regnat mycket och marken är mättad.

I söndags utfördades en klass 3 varning för Emåns biflöden Brusaån och Silverån. På tisdagen höjde sig fortfarande vattennivån i sjön Hulingen med en klass tre varning som följd.

SMHI skriver om klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.