BILDER | GALLERI | BILDER FRÅN HELA VÄRLDEN
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 

Världen i bilder

Flera bilder ->

Special


Barn som räddats från barnarbete

Epoch Times
12.06.2012 22:00

(Foto: Dibyangshu Sarkar/ AFP)

Indiska barnarbetare som räddats från sina tvångsarbeten, sitter inne i en spårvagn under en "stadstur" i Calcutta den 12 juni.

Den icke-statliga organisationen Child in Need Institute (CINI) organiserade utflykten för barnen, för att uppmärksamma den internationella dagen mot barnarbete.

 

Källa: AFP