KULTUR | MÄNNISKA | LIVSSTIL | KURIOSA | SAMHÄLLE
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 

Världen i bilder

Flera bilder ->

Special


Global fråga & svar: ”Tror du att omfattnigen av vår utvinning av jordens naturtillgångar är hållbar?”

Epoch Times International
20.05.2012 20:44

Joakim Liljeborg, 23, student, Jönköping, Sverige

Det är klart att det inte är, men det verkar som om folk inte bryr sig, trots att man talar om det hela tiden och förstår problemet så gör man ändå inget åt det.


Slavka Simeonova, 59, ekonomiexpert, Levski, Bulgaria

Jag tror inte det är hållbart att fortsätta utvinna naturtillgångar ur jorden så som vi gör idag. Vi behöver ge tillbaks för det vi tar. När vi tar från jorden måste vi även ge henne påfyllning och förnya hennes kraft. Till exempel behöver vi ge näring till jorden med naturgödsel. Det är så jag gör med jorden i min trädgård när jag planterar grönsaker och frukt.


José Massaretto, 59, pensionerad köpman, Itatiba, São Paulo, Brasilien.

Om vi inte utvinner dessa naturtillgångar kommer världen som vi känner den idag att stanna. Ingen vet vad som kommer att hända i framtiden. Nuförtiden är allting i plast. När jag var pojke hade vi inga plastförpackningar. Matkassarna gjordes av tyg. Min mamma brukade göra mina byxor av en mjölsäck. Läsken förpackades i returglasflaskor. Förr simmade jag i floden. Idag är floden allvarligt förorenad. Gatorna var byggda av gatsten, numera är det bara asfalt. När det regnar blir det översvämningar…..Denna stora förändring skedde från -70-talet.


Pelia Tzamourani, 25, kulturkonsult, Grekland.

Naturtillgångarna på jorden är inte alls outtömliga. De är resultatet av naturliga processer som det tagit århundraden att bilda. Trotts det har de under det senaste decenniet, förbrukats utan någon hållbar utveckling eller rationell politik från moderna industrisamhällen. Så slutsatsen är att framställningesprocessen och förnyelsen av naturtillgångarna och konsumtionshastigheten är oproportionerliga. Den enda lösningen verkar vara att utveckla alternativa former av energi genom att utnyttja energikällor som är outsinliga över hela världen, såsom sol- och vindkraft eller biomassa.


Trishna Advani, 19, studerande, Dubai, Förenade arabmineraten.

Nej, mängden av naturtillgångar som vi utvinner från jorden är inte hålbart eftersom hastigheten som vi utvinner med är större än hastigheten som vi återställer med. Men med korrekt hantering av resurserna och med bättre utvinningsteknik, kan vi uppnå hållbarhet.


Ben Henry, 21, försäljare, Golden Beach, Australien.

Jag jobbar med detta – du vet, med elektricitet. Vi har vindkraft och solenergi och alla dessa saker som människor sätter på sina tak. För att verkligen göra det hållbart, ge människor möjlighet att bli självförsörjande i sina egna hem. Ge mer rabatter på solenergi, ge mer rabatter på varmvatten- och tankssystem. Det är det enda sättet som är hållbart för oss, eftersom inga naturtillgångar, speciellt olja och gas är inte hållbart i alla fall. Det kommer att skada jorden om vi fortsätter på det här sättet.


Severo Rodríguez, 38, matspecialist, Lima, Peru.

Jag tror att det är hållbart. I Peru har vi mycket naturtillgångar som har utvunnits den senaste tiden på platser där det finns mycket mineraler. Det finns fler gruvor nu runtom i landet som kommer att drivas i många år. Eftersom skogen är mycket utbredd och täcker hela regionen. Träden hjälper till att rengöra från luftföroreningarna och skapar ett bättre liv.


Diego Mauricio Londoño Silva, 19, studerande i historia, Ibagué, Colombia.

Jag tror att oljan kyler ner landet och det är för komplicerat för att vara förnybara och hållbara…..Det är därför viktigt att öka medvetenheten hos oss människor om betydelsen av miljön. Jag har ett exempel i min stad där ett område restaurerades med återplantering av nya träd. I början högg människorna ner träden och vegetationen minskade. Därefter ingrep en ekologisk förening som lyckade att återställa den. I detta fall är det en hållbar utveckling.


Aiden Lee, 23, reklam, New York, USA.

Jag tror inte att det är hållbart. Vi har aldrig någonsin tagit så här mycket från jorden på en gång i mänsklighetens historia. Inte heller djuren har tagit så mycket det är bara vi människor. Vi är de enda varelser som skulle kunna förstöra världen på det sätt som vi gör. Jag tror att vi kommer att få några mycket kloka människor som tar riktigt tuffa beslut åt oss alla och stoppar det sätt som vi missbrukar jorden på.


Eufrasio Millal, 37, ingenjör, Spanien (på besök i USA).

Jag tror att vi är i ett avgörande skede och att naturtillgångarna nu är mycket begränsade. Vi måste hitta alternativa vägar och andra möjligheter än oljan. Jag tror inte att det är ekonomiskt försvarbart eller kommer att fungera ekonomiskt eftersom samhället nuförtiden har en överdriven konsumtion av olja. Det finns alternativ förnybar energi, som vindkraft, solenergi och värmeenergi.


Hållbarhet kan uppnås genom att använda mindre av resurserna, planera bättre och att våra hem blir självförsörjande på energi. Det var några av de svar som gavs när Epoch Times reportrar från Sverige till Chile frågade lokalbefolkningen: ”Tror du att omfattnigen av vår utvinning av jordens naturtillgångar är hållbar? ”

 

Översatt från  engelska