BILDER | GALLERI | BILDER FRÅN HELA VÄRLDEN
ENGLISH  FRANÇAIS  DEUTSCH  ESPAÑOL  中文  Fler språk (Other languages) 

Världen i bilder

Flera bilder ->

Special


Homuzsundet idag

Epoch Times Sverige
14.01.2012 23:15

(Foto: Marwan Naamani / AFP)

En fiskare från Oman drar upp sitt fiskenät vid en liten hamn i Khasabområdet som ligger vid Hormuzsundet den 14 januari. Sundet är en viktig transportled för världens olja.

På årets första dag provsköt Iran en långdistansrobot i det här området. Det var ett delsvar på hotet från Väst om oljeembargo. Ett annat svar var, att Iran, om oljeembargot genomförs, kommer att stänga sundet som transporterar 20 procent av världens olja