< Tillbaka

Gunnebo slott fick kungligt besök

Prins Daniel undersökte grön rehabilitering

Susanne Willgren, Epoch Times Sverige
Epoch Times Sverige
17.03.2011 20:03

- Fint ställe det här, sade Prins Daniel. (Foto: Khosro Zabihi/ Epoch Times Sverige)

På onsdagen förärades 1700-talsslottet Gunnebo, beläget strax söder om Göteborg, med kungligt besök. Det var prins Daniel som ville undersöka den trädgårdsterapi som bedrivs på egendomen.

När prins Daniel klev ut på grusplanen framför Gunnebo slott möttes han av en liten, brokig skara människor. Det var fotbollsintresserade fotografer som bombade honom med fotbollsfrågor, mödrar med små barn, pensionärer som ville ta en bild på sig själva framför prinsen, jeansklädda ungdomar, medelålders män med gåstavar, alla möjliga. Han lät sig villigt fotograferas från olika vinklar. Men det var inte därför han kommit dit.

Prinsens intresse för hälsofrågor var det som bringat honom till Gunnebo slott denna något kyliga men soliga dag i mars. Här pågår nämligen sedan några år tillbaka ett projekt med trädgårdsrehabilitering, något som prins Daniel enligt trädgårdsterapeuten Emma Naqvi visade genuint intresse för.

– Han uttryckte intresse för hur natur och hälsa hänger ihop. Han var väldigt nyfiken och ställde många frågor, säger Emma Naqvi.

Projektet kallas idag för Fyrklövern och är ett forskningsprojekt som drivs med stöd från regeringen. De deltagande är 14 kvinnor som i många fall har varit sjukskrivna sedan en lång tid tillbaka, på grund av stressrelaterad ohälsa. Rehabiliteringen pågår i 14 veckor och har visat sig fungera mycket bra.

Prins Daniel tror på den gröna rehabiliteringens goda effekter, och ville veta hur projektet har bemötts av övriga samhället. Emma Naqvi berättar att de mötte en del skepsis till en början, men att metodiken nu fått erkännande och uppmärksamhet för sina goda resultat.

Emma Naqvi är, så vitt hon vet, Sveriges enda diplomerade trädgårdsterapeut. Här framför Gunnebos drivhus. (Foto: Khosro Zabihi/ Epoch Times Sverige)

– Jag kan vittna om vad jag ser. Många är väldigt sköra när de kommer och 14 veckor är en väldigt kort tid. Men terapin har en god effekt och deltagarna har en bra grund att stå på sedan, de har kommit ett steg närmare arbetslivet. Min erfarenhet är att det är ett bra koncept, säger Emma Naqvi.

Vad är det då man gör i Gunnebo trädgårdsrehabilitering?

– Vi har en bra balans mellan vila och aktivitet. Det är två pass med aktiviteter, och sedan har vi kroppskännedom, avslappning och mindfulness regelbundet under dagen, säger Emma Naqvi.

Deltagarna har även gemensamma gruppsamtal som en viktig del i läkandeprocessen. De enskilda samtalen med en socionom, kan fylla funktionen att knyta ihop alla delarna så att det hänger samman.

Emma Naqvi leder pass utomhus och även inomhus med levande material. Gruppen befinner sig hela tiden på Gunnebo och följer trädgårdsåret. Deras aktiviteter är en integrerad del av Gunnebo slotts verksamhet. De driver bland annat fram ekologiska blommor till Gunnebos verksamhet, men deltagarna har inget produktionskrav på sig.

Deltagarna upptäcker naturen på olika sätt i kulturreservatet och får ett perspektiv på tid och rum, känslan av att befinna sig i ett sammanhang, berättar Emma Naqvi. Även slottets djur spelar en stor roll, anser hon.

– Man får ta del av det kulturhistoriska perspektivet här. Man kan få vara med i olika aktiviteter som man känner engagemang för, som i teatern eller visningar på slottet.

Att det bara är kvinnor som deltar för tillfället beror på att man har sett att kvinnor ofta har längre sjukskrivningsperioder. Fyrklövern såg det som en jämställdhetsfråga.

- Varför är det fler kvinnor än män som har svårt att komma tillbaka? Man får titta på det. Är det något i hur kvinnor uttrycker hur de mår? Eller hur man uttrycker sig i vården, eller vad vården erbjuder? undrar Emma Naqvi.

Prins Daniel såg nöjd ut då han tackade för sig och gick. Nu skulle han träffa Viktoria!

Projektet startade 2005 och var till en början ett pilotprojekt som stöttades av samordningsförbundet och Mölndals stad. Forskningsprojektet Fyrklövern pågår fram till i juni 2011 då det ska utvärderas. Då kommer verksamheten åter att drivas med stöd från de forna sponsorerna.

 
http://www.epochtimes.se/articles/2011/03/17/21023.htmlCopyright © Epochtimes Europe Zeitungsverlag GmbH