Vissa växter kan kommunicera genom att skapa klickande ljud med sina rötter, enligt ny internationell forskning.

Med användning av en doppler-vibrometer (ett instrument som mäter vibrationer med laser) dokumenterade forskarna hur unga majsplantor skapar ljud med delar av sina rötter. När forskarna sände ut liknande ljud böjde sig plantorna i riktning mot ljuden.

”Alla vet att växter reagerar på solljus och forskarna vet också att växter använder flyktiga kemikalier för att kommunicera med varandra, till exempel när faror som växtätare närmar sig”, säger en av studiens författare, Monica Gagliano på University of Western Australia, i ett pressmeddelande.

”Jag arbetade en dag i min örtträdgård och började fundera på om växter också var känsliga för ljud – varför inte? – så jag bestämde mig som forskare för att ta reda på det.”

Man känner till att många växter reagerar på ljud. Till exempel kan vibrationer ge upphov till att känsliga växter vecklar ihop sina löv och blommor på blåbär- och tomatplantor ger bara ifrån sig pollen vid en ultraljudsfrekvens från ett bis vingrörelser.

Forskarna tror att växter även kan ha öron, fastän väldigt olika från våra, och att ljud är en mycket enklare kommunikationsmetod än att släppa ifrån sig kemikalier i luften.

”Strukturer av trumhinnor och hörselsnäckor är bara en möjlig, om än sofistikerad lösning, men utgör på intet sätt ett nödvändigt krav för att kunna höra”, skriver de i artikeln och nämner Johnstons organ, det ytterst känsliga organet i myggors och fruktflugors antenner. De nämner också att ormar använder sina käkben som kopplingsorgan för att upptäcka markburna vibrationer.

Ljud kräver också mindre energi i skapandet än kemikalier, tillägger de.

Vad säger då växterna till varandra? De kan enligt forskarna ha mycket att prata om, bland annat hur de ska dela det tillgängliga växtutrymmet och var de ska sätta sina rötter.

”Ljud kan verkligen erbjuda en särskilt effektiv överföringskanal för signaler över korta avstånd, och kan möjligen vara inblandat i populationens moduleringsbeteende när det gäller rötternas tillväxt”, skriver forskarna.

”För att signalera över långa sträckor kan man föreställa sig andra funktioner som har att göra med att finna resurser, konkurrens eller samarbete inom och mellan växtarter, liksom tillväxtorientering och samordning inom *substratet.”

Sedan 1960-talet har forskarna misstänkt att det finns mer hos växter än vad ögat kan se. Ett flertal forskare, som Cleve Backster, har funnit att tester med lögndetektorer avläser känslor hos växter precis som hos människor. Andra forskare hävdar att växter kan läsa människors tankar.

I januari påstod ett team på Oxfords universitet att gräs- och ärtväxter visste när närliggande växter var utsatta för torka. Trots att växterna själva hade tillräckligt med vatten så stängde de porerna i sina löv när grannarna inte fick tillräckligt med vatten. Efter några timmar tycktes de inse att de inte var i fara och öppnade sina porer igen.

Gagliano och hennes kollegor har efterfrågat vidare forskning om hur växter egentligen hör. Deras studie publicerades i den vetenskapliga tidskriften Trends in Plant Science.

* Substrat är en benämning som används på flera olika företeelser inom biologi och kemi:
Inom biologi: det underlag eller material som växter, svampar, lavar, bakterier och vissa ryggradslösa djur växer eller lever på eller i; näringsmedium vid odling av t.ex. bakterier eller svampar.

Källa: NE

Översatt från engelska.


Annons