Barn som inte har genomgått vaccination är mindre benägna att utveckla allergier, autoimmuna sjukdomar, neurologiska problem och andra hälsoproblem än barn som vaccinerats, visar en ny studie.

Sedan flera generationer tillbaka har det varit allmänt vedertaget att vaccinering är viktigt för folkhälsan. Skeptiker varnar dock för en alltför okritisk syn på vaccinering, då det kan finnas samband mellan vacciner och ökande allergier och koncentrationsproblem.

Ännu känner vi inte till hur de giftiga ämnena och tungmetallerna i vacciner påverkar kroppens naturliga immunsystem och neurologiska funktioner på lång sikt.

Den tyske homeopaten Andreas Bachmair har samlat in hälsodata från 8095 ovaccinerade barn från 15 olika länder och jämfört med data från 17400 vaccinerade barn.

Deltagarna i studien var mellan noll och 17 år gamla. Båda grupperna fick svara på samma frågor om barnens hälsa.

Studien visade att allergier var mer än dubbelt så vanligt bland vaccinerade barn. Benägenheten att utveckla astma och bronkit var nästan åtta gånger högre hos vaccinerade barn än hos de ovaccinerade.

Ungefär sju procent av de vaccinerade barnen hade utvecklat en autoimmun sjukdom, motsvarande siffra bland de ovaccinerade var 0.35 procent.

Totalt sett var hälsan bättre hos de ovaccinerade barnen och de hade också en lägre benägenhet att utveckla andra sjukdomar och hälsoproblem så som öroninflammation, hösnuva, hyperaktivitet, skolios, epilepsi och migrän.

Frågan om vaccinering av barn är kontroversiell och föräldrar som vägrar låta vaccinera sina barn får utstå mycket kritik.

Den kända svenska författarinnan Anna Wahlgren har engagerat sig i vaccinationfrågan. Hon anser att vacciner är skadliga och är kritisk till läkemedelsindustrins stora vinstintressen. Hon miste sin son som då var tre år och tio månader, i difteri trots att han hade vaccinerats mot difteri. I en krönika från april 2011 skriver hon:

”Den skolmedicinska tanken är att vi byter en tillfällig försvagning av immunförsvaret till immunitet mot en sjukdom. Men vad det här utbytet egentligen innebär är ett blottläggande av hela vårt försvar mot alla kända sjukdomar – inklusive miljoner olika patogener – mot en tillfällig immunitet mot en enda sjukdom, vanligtvis en ofarlig barnsjukdom. Frågan är om vi byter mässling mot allergier, autoimmuna sjukdomar, cancer och AIDS.”

Anna Wahlgren som har hämtat information från bland annat en artikel skriven av läkaren James Howenstine, "Why You Should Avoid Taking Vaccines", lyfter i sin krönika upp flera exempel på hur vaccinering, i stället för att minska sjukdomsfall, har ökat sjukdomsfallen, efter att vaccinering inletts. Två sjukdomar som hon nämner är polio och mässling:

"Typiskt är att antalet sjukdomsincidenter varit klart sjunkande långt innan vaccinet för sjukdomen ifråga introducerats. I England hade incidenterna av polio minskat med 82 procent innan poliovaccinet introducerades 1956. Dödligheten i mässling hade minskat med 97 procent i England innan vaccination mot mässling infördes."

Det finns läkare som förespråkar en mer individanpassad vaccinering där man tar större hänsyn till varje barns fysiska förutsättningar eftersom de anser att barnsjukdomarna fyller en naturlig och viktig funktion.

Källor: 

www.vaccineinjury.info

www.annawahlgren.com

Uppdaterad: 20:00 26-3-2015


Annons