Det är inte ofta som nyheter om en vetenskaplig studie toppar Kinas största sökmotor, men under de senaste dagarna har kinesiska nyhetsrubriker ropat högt om ett amerikanskt universitet som genomfört experiment på kinesiska barn med genetiskt modifierat ris.

Genförändrad mat betraktas med skepsis i Kina, och tanken på att staten skulle tillåta utlänningar, rentav amerikaner, att experimentera på kinesiska barn, skulle vara mycket dålig PR för partitjänstemännen. Kontroversen kom i dagen efter att Greenpeace på sin blogg angripit projektet och beskrivit det som att man använt barnen som "försökskaniner". Produkten som testades var Golden Rice.

Experimenten var del av ett decennielångt projekt mellan flera internationella organisationer, för att se om genetiskt modifierat ris skulle ge mer vitamin A till barn. Experimenten är dock vetenskapligt kontroversiella och även politiskt känsliga i Kina. 

Stadsadministrationen i staden Hengyang i Hunanprovinsen, där experimenten ägde rum, anade kanske frågans känsliga natur, för de svarade genast och förnekade att genförändrat ris använts i studien.

Den 5 september gick även det kinesiska centret för sjukdomskontroll och förebyggande ut och förnekade att genförändrat ris använts.

Senare samma dag gjorde de ett nytt uttalande om att Shi-an Yin, en kinabaserad forskare, var involverad i projektet, men att han inte visste om Golden Rice ingick i studien eller inte.

Detta strider mot vad som sades i registreringen av de kliniska försöken och själva studien, vilken uttryckligen nämner Golden Rice, som är genetiskt modifierat.

Riset gavs till 24 barn som var mellan 6 och 8 år gamla och gick på en lågstadieskola i Hengyang mellan juli 2008 och januari 2009. Resultaten av studien publicerades den 1 augusti i år i American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

I studien som publicerades i AJCN står att en etisk prövning ägde rum både i USA och på Zhejiangs medicinska vetenskapsakademi i Kina. "Både föräldrar och elever gick med på att delta i studien," stod det.

Varje barn fick 60 gram Golden Rice till lunch under 21 dagar. Slutsatsen var att Golden Rice är "lika effektivt som rent betakaroten i olja och bättre än det som finns i spenat när det gäller att förse barn med vitamin A".

Somliga har dock kritiserat studien, exempelvis Dave R. Schubert, expert på cellulär neurobiologi på Salk-institutet i Kalifornien. Han menar att det inte är klokt att ge barn genförändrat ris.

"Vi vet inte om den här genetiskt förändrade produkten kan vara skadlig. Inga prover har gjorts för att se om den kan vara giftig," skrev han i ett email till Epoch Times.

Schubert menar att det är möjligt att riset kan producera ett slags mycket giftiga molekyler, så kallade retinoider. "Eftersom det inte har förekommit några tester på djur eller människor gällande säkerheten på Golden Rice anser jag att det var exceptionellt oklokt att ge Golden Rice till barn," skrev han.


Anledningen att experimentet utfördes i Kina var "troligen för att det inte kunde klara prövningsprocessen för att få utföra den här typen av tester i USA".

Barn kan vara särskilt känsliga för de hälsorisker som kan uppstå i samband med genförändrat ris. Enligt en rapport från Royal Society i London mellan sex och åtta procent av alla barn drabbas av matallergier, och att en eventuell okänd allergen i genförändrad mat skulle vara farligast för barn.

Guangwen Tang, vid Tufts University i Boston, som är studiens huvudförfattare, och hennes medförfattare, Gerard E. Dallal (även han vid Tufts), har inte svarat på Epoch Times försök att få en kommentar.

Jennifer Kritz, talesperson för Tufts, skickade emellertid ett uttalande om att universitetet var "mycket oroat" över frågan.

"Syftet med försöken i Kina 2008 var att testa Golden Rice som en del av en lösning på ett mycket allvarligt hälsoproblem i utvecklingsländer, där en kvarts miljon barn blir blinda, och hälften av dessa senare dör, på grund av A-vitaminbrist."

Inga ytterligare detaljer kring forskningen gavs i uttalandet. Där stod att en "noggrann genomgång" var på gång och att "det vore olämpligt att spekulera i frågan ytterligare vid den här tidpunkten".

Kinesisk media och nätanvändare har främst riktat sin ilska mot kinesiska befattningshavare för att man tillåtit forskningen och att man sedan har förnekat att den har ägt rum.

Den 3 september skrev
Jinghua Times: "USA har redan erkänt att man använt barn i Hunan för experimentet, men regeringen i Hunan säger bara 'vi har inget direkt samarbete'. Om båda talar sanning är den enda möjliga förklaringen att experimentet utförts av en mellanhand."

Kommentatorer på Greenpeaces kinesiska sajt skrev att de trodde att regimen försöker mörklägga det hela. "Jag anser att experimentet utfördes i hemlighet. Motståndet mot genförändrad mat är fortfarande stort i Kina; jag tror inte att föräldrarna hade gått med på det här experimentet", skrev en användare.

China Daily, den kinesiska regimens huvudsakliga verktyg för extern propaganda, ifrågasatte de statliga tjänstemännens undvikande svar. "De centrala myndigheternas främsta prioritet bör vara att finna sanningen och skingra de tvivel som folk har kring den här historien," stod det i en ledarartikel i tidningen.


Översatt från engelska


Annons