En ny typ av köttätande, harpliknande svamp, Chondrocladia lyra, har upptäckts utanför Kaliforniens kust nära Monterey-bukten.

De flesta svampar filtrerar endast matbitar från det vatten som passerar genom dem, men köttätande svampar, som bara varit kända i 20 år, kan fånga och äta andra djur.

Varje svamp består av en till sex harpliknande strukturer som strålar ut från centrum i en stjärnformation. På de horisontella grenarna sticker rader av stänger upp som liknar harpans strängar.

”Strängarna” på svampen är täckta av krokar med hullingar. Små kräftdjur som försöker passera igenom fångas av svampen som använder ett membran för att omsluta och smälta varelserna.

Forskare från Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) upptäckte svamparna år 2000, och skickade senare ut två fjärrstyrda farkoster för att samla in två svampar. De filmade också svamparna.

”Vi blev helt enkelt förbluffade. Ingen hade någonsin sett detta djur med sina egna ögon förut”, sade Lonny Lundsten, en av forskarna, enligt en artikel i Our Amazing Planet.

Harpsvamparna lever på den mörka havsbotten på mer än tre kilometers djup, där resurserna är begränsade. Forskarna tror att svampens unika form hjälper den att fånga mer mat genom den stora arean som exponeras för vattnet.

På toppen av varje ”harpsträng” finns en liten boll som används för reproduktion, och under svampen finns en uppsättning rotliknande strukturer som fäster svampen på havsbotten.

”Vi har bara sett en procent av Monterey-bukten och den är ändå ett av de mest välstuderade områdena i de djupa vattnen på jorden”, sade Lundsten i artikeln.

”Jag kan titta ut över vattnet från MBARI och föreställa mig tusentals arter därute som ännu inte har upptäckts.”

Forskningen publicerades i tidskriften Invertebrate Biology den 18 oktober.

Översatt från engelska


Annons