Det senaste decenniet har värmen i Europa varit den högsta någonsin. I en rapport skriver Europeiska miljöbyrån (European Environment Agency, EEA) att effekterna av klimatförändringarna redan har börjat påverka Europa och att de kommer att bli värre i framtiden.

Enligt rapporten har det varit högre medeltemperatur i hela Europa, samtidigt som nederbörden har minskat i de södra regionerna och ökat i norra Europa. Om Europa inte anpassar sig efter klimatförändringarna kommer skadekostnaderna öka.

"Detta innebär att alla måste hjälpas åt, även varje hushåll, alla måste anpassa sig och utsläppen måste minska", sade Jacqueline McGlade, chef för EEA, i ett uttalande.

Rapporten säger att kostnaden för skador från extrema väder har ökat från 11,5 miljarder euro under 1980-talet till 16,6 miljarder euro under 2000-talet. 

"Vi vet att den största ökningen av skadekostnader från naturkatastrofer inte beror på klimatförändringen som sådan, utan mer som en följd av en ökad rikedom, fler människor och infrastruktur i riskområden", sade Andre Jol, chef för miljöbyråns anpassningsgrupp, till BBC.

"Men ett av de viktigaste budskapen i rapporten är att i framtiden med förväntade ökningar i frekvens och intensitet av extrema händelser, vet vi att klimatförändringarna kommer att bidra till ökade kostnader för skador från extrema händelser", tillade Jol.

Översatt från engelskaAnnons