OTTAWA – Kanadas före detta departementschef för Asien och Stilla Havsområdet, David Kilgour, och människorättsadvokaten David Matas har startat en utredning kring anklagelserna att den kinesiska kommunistregimen skördar och säljer organ från tusentals levande Falun Gong-utövare som därefter dödas. Utredarna planerar bl a att resa till Kina.


Vid en presskonferens i början på maj ackompanjerades Kilgour och Matas av sju parlamentsledamöter från tre stora partier.

Kilgour uttryckte förhoppningar om att den ”fullständigt oberoende undersökningen” samt den rapport de planerar att offentliggöra inom fyra till sex veckor ska sprida ljus över de rapporterade illdåden.

Som en del i planen som har som mål att verifiera rapporterna, förklarade Matas att han och Kilgour personligen kommer att intervjua alla tillgängliga vittnen i Nordamerika.

Rapporter från Världsorganisationen för att undersöka förföljelsen av Falun Gong säger att kinesisk sjukhuspersonal upprepade gånger har uppmanat patienter att så fort som möjligt komma för att erhålla organ för transplantation. Många har även bekräftat att dessa organ kommer från Falun Gong-utövare.

Den kinesiska regimen har nekat till anklagelserna. Rahim Jaffer från Konservativa partiet säger emellertid att den kanadensiska regeringens ställning har varit att uppmuntra oberoende verifiering av dessa anklagelser.

– Med tanke på Kinas register över brott mot de mänskliga rättigheterna är det vår plikt att ta dessa anklagelser på stort allvar, tillägger han. Han uttrycker förtroende för Matas och Kilgours ledande av utredningen och kallar den ”ett första steg mot att få fram fakta i dagen”.

– Dessa anklagelser är inte en fråga som endast rör en enskild grupp i Kina, utan är en upprörande skymf mot mänskligt liv och vi har alla en del i att få fram svar, kommenterar han.

Parlamentsledamot Bill Siksay från NDP betonade dock att ”det behövs att också [den kanadensiska] regeringen utreder det här”. Han har skrivit till utrikesminister Peter MacKay.

– Den kanadensiska regeringen bör spela sin rätta roll å de kanadensiska Falun Gong-utövarnas vägnar, liksom [förföljda] vänner och anhöriga till dem som befinner sig i Kanada, sa han.

Med tanke på att den kinesiska kommunistregimen kan dölja fakta, såsom vid SARS-epidemin och studentmassakern på Himmelska fridens torg, säger Matas att en resa till Kina endast är en del i arbetet med att bekräfta bevisen, och att vikten av vittnesmålen utanför Kina inte får avfärdas.

- De har större frihet att ge information, eftersom de inte ställs inför hotelser på samma sätt som om de befann sig i Kina.

Kilgour anmärkte att de påtagliga bevisen för organskörd från andra fångar definitivt ökar trovärdigheten för anklagelserna om organskörd från Falun Gong-utövare.

–  Dessutom är det uppenbart att trovärdigheten kring anklagelserna ökar i och med att gruppen generellt är utsatt för förföljelse, samt att brotten mot mänskliga rättigheter i Kina är många.

Kinesiska insiderkällor började träda fram tidigt i mars för att avslöja att organskörd från levande Falun Gong-utövare har pågått sedan 2001. Detta har skett med hjälp av sjukhus med anknytning till kinesiska myndigheter, inklusive kinesisk militär och polis.

Enligt taleskvinnan för Falun Dafa-föreningen i Kanada, Lucy Zhou, har antalet organtransplantationer i Kina ökat exponentiellt sedan 1999, då förföljelsen av Falun Gong började.

– Falun Gong anses vara kommunistregimens ”fiende nummer 1”, säger Zhou. Hundratusentals utövare har arresterats och dömts utan rättsligt förfarande. Många saknas fortfarande medan andras familjemedlemmar endast fått tillbaka askan från anhöriga som dött i fångenskap.

Matas lovar att han och Kilgour kommer att ”gå vidare med alla tillgängliga spår i utredningen så långt vi förmår”. Då han vid presskonferensen upptäckte att han fick uppmuntran från flera medlemmar i det styrande partiet, sa han att det visar på att de Konservativa kommer att ta utredningsrapporten på allvar.

Liknande ansträngningar att finna svar innefattar en förfrågan till Parlamentskommittén för utrikesaffärer att studera förföljelsen och organskörden från Falun Gong-utövare, liksom en motion som behandlas av Europarådets parlamentsförsamling vilken rekommenderar en offentlig utfrågning om organskörd i Kina. FN:s tortyrutredare, Manfred Nowak, undersöker också anklagelserna.

Zhou uttryckte hopp om att ”den oberoende utredningen i sig själv ska ge moraliskt stöd till dem som förföljs i Kina och sätta press på den kinesiska regimen”. Kilgour bad dem som ville ge sitt stöd eller information att kontakta honom på hans webbplats http://david-kilgour.com/.

 – Dessa fakta kommer, när de är etablerade, att mobilisera ansträngningar från många regeringar och NGO:s, liksom från alla människor, sa Matas.


Översatt från http://www.theepochtimes.com/news/6-5-8/41342.html


Annons