Fråga: Vad gör vi med vår rododendron, som fått många gula blad i år och som inte ser ut att trivas så bra?

För ett par år sedan planterade vi en rododendron i vår trädgård. Vi uppskattar den mycket för de vackra blommornas skull, men också för att det är en vintergrön buske. Den gav sparsamt med blommor i år och fick många gula blad. Undrar vad detta kan bero på? Den växer i närheten av en tall, kan den ha fått för lite vatten? Ska man ta bort de gamla blomställningarna? Hur få den att trivas maximalt och bli till en stor buske?

Svar:
Det låter som att er rhododendronbuske behöver både vatten och näring. Om den inte är för stor kan ett alternativ vara att flytta den till en gynnsammare plats gärna i sol bara den får tillräckligt med vatten. Tillför torv och brunnen kogödsel. Har ni inte tid eller möjlighet att vattna ofta, kan man försöka ordna en form av "bassängodling", det vill säga man lägger ned ett större öppet kärl av plast i botten under plantan, så att det bildar ett slags bassäng. Kärlet bör vara max 10 cm djupt, så att plantan får lite hjälp att hålla kvar vattnet. Rhododendron har tunna rottrådar och dricker långsamt.

Att en rhododendronbuske får en omgång gula blad på sommaren är helt normalt. Ett vintergrönt blad lever bara i cirka tre år och när de nya skotten växter ut fälls de äldsta bladen. För att hålla en sådan buske tät och frodig behöver den god tillgång på vatten och näring tidigt på säsongen, så att den nya omgången skott blir så många och kraftiga som möjligt. När de växt färdigt och en blomknopp bildats i änden på skottet tar plantan inte längre till sig näring i så hög grad det året.

För att gödsla en enda planta så här i mitten av växtsäsongen kan man försöka med vanlig krukväxtnäring, exempelvis Blomstra. Blanda i en stor vattenkanna och följ noga doseringen på flaskan. Överdosera inte, det får motsatt effekt. Ge detta en gång per vecka i tre veckor och ge även lite kogödsel eller särskild rhododendrongödsel, som finns att köpa på ett gardencenter.

Det är bra att ta bort gamla blomställningar så att plantan inte behöver lägga kraft på att bilda frö, men viktigast är att varje år ge växten en god start med vatten och gödsel redan i slutet av april eller början av maj. Gärna också lite extra vattning om det är torrt på senhösten.


Annons