Människor svalkar av sig i Trocaderos fontäner i Paris, den 19 augusti. Staden har svettats i helgen under sommarens intensiva värmebölja.

Myndigheterna utfärdade larmnivå 2 av skalan på 1-3 i varningssystemet för värmböljor.

Varningen utfärdades för att säkerställa att allmänheten är medveten om behovet av att säkerställa välbefinnandet av äldre, barn och andra människor som är särskilt utsatta för de ovanligt höga temperaturerna som rådde under veckoslutet.

Källa: AFP


Annons