Vad är det som gör människor lyckliga egentligen? De flesta tror att vara framgångsrik är lika med lycka, men det visar sig inte stämma enligt vetenskaplig forskning.

Erik Fernholm är lyckoexpert och utbildare. Han valdes till årets föreläsare 2011. Det aktuella ämnet berör en pågående välmåenderevolution i företag, politik och privatliv. Bort från stress, snabb vinst och konsumtion. Mot något annat. Något större. Något mer.

Epoch Times möter en glad och avslappnad Erik i Kungsbacka vid ett av många föreläsningstillfällen runt om i Sverige. I sin verktygslåda har han olika enkla övningar som publiken beredvilligt deltar i för att själva uppleva hur lätt psyket påverkas. Syftet är att låta alla förstå att genom små handlingar i vardagen kan stora förändringar ske.

Som social entreprenör har Erik en fast tro – att alla människor kan förändra sig själva och världen till det bättre. Lyckoaktivist bildades därför 2009 och han har också startat hjärteprojektet Bättre skola som erbjuder skolledning, lärare och elever program för ökad lycka och prestation samt sitter i ledningsgruppen för Global Happiness Organization.

Erik var 2008 bland de första att gå ut den akademiska utbildningen Psykologisk Coach i neurovetenskap, evidensbaserad coaching och lyckoforskning i Skövde. Han använder sig av positiv psykologi som fokuserar på det friska och positiva hos människan. Till exempel går alla nya soldater i USA en grundkurs i positiv psykologi för att hantera stress och motgångar bättre, organisationer som NASA och Mc’Donalds är flitiga användare av positiv psykologi och även här hemma i Sverige använder bland annat riksdagen, försvarsmakten, banker, storföretag som Ericsson och Green Cargo det med goda resultat.

Rikare men inte lyckligare

I vårt land har vi blivit tre gånger rikare de senaste 50 åren men inte lyckligare. Hur kommer det sig?

Sverige är det mest sekulariserade landet i världen, bara Island ligger i närheten, ändå räknar man med att var tredje person bedöms lida av klinisk depression får vi veta av Erik.

Materiellt välstånd ger oss inte en beständig känsla och man vänjer sig fort. Ökad lön visar sig påverka vår lycka med endast fyra procent.

Erik ger analogin om hur det är att äta en glass.

- Första tuggan av glassen är god men den 100:e är ganska jobbig. Njutningen förbrukas efter var tugga som tas av glassen.

Osjälviskhet vinner

Varför har vi så höga ohälsotal bland dagens ungdomar, den självcentrerade så kallade Y-generationen, där det mesta kretsar kring jag? Och ärligt talat, inte bara bland ungdomar. Kanske just därför, resonerar Erik. Han ser dock en positiv trend i samhället och i dagens forskning gällande stora företag och organisationer.

Fler och fler människor väljer att bidra med det de är bra på utan ekonomisk vinning eller erkännande för att de tycker det är roligt och att det ger en känsla av tillhörighet och välbefinnande. Det är just ur denna mentalitet som stora och framgångsrika fenomen som exempelvis Wikipedia och operativsystemet Linux vuxit fram.

Att känna meningsfullhet, att ge och bidra, uppleva gemenskap och ett större sammanhang är faktorer som gör människor lyckliga, kreativa och motiverade att prestera.

Hur får man flyt?

Men hur definierar man flow? Det underbara tillstånd då man är helt absorberad av det man gör och inget är ansträngande. Jo, man leker och har roligt. Deltagarna parades ihop och genom den klassiska leken att slå den andra på handen innan denna hinner dra sig undan framkallades många skratt i gruppen. Men varför var det så roligt? Vad kan denna lek lära oss om flow och vilka förutsättningar krävs?

Leken kan definieras under flows följande fyra kriterier: konkreta mål, direkt feedback, koncentration och balans mellan kontroll och utmaning.

Kan du justera det du gör enligt ovan blir allting roligare. Glädjens olika delar består av att uppleva positiva känslor, känna engagemang och att vi utvecklas och presterar. Det fina i kråksången är att alla får positiva känslor av olika saker.

Lyckovalet

Vad är det då som de tio procenten av befolkningen som anser sig lyckliga gör annorlunda från resten? De upplever inte mindre negativa saker, de upplever det negativa fullt ut men kommer snabbare upp på banan igen.

Forskningen visar att endast tio procent av faktorer i livet är opåverkbart. Vi har alltså 90 procents möjlighet att påverka vårt välbefinnande genom medvetna val. Beroende på hur vi ser på livet och inte hur vi har det.

Som lyckoaktivist menar Erik att vi kan starta en lyckorevolution genom små handlingar som kan få stor effekt. Du påverkar nämligen dina närmsta till 45 procent med dina val och attityder och dina vänners vänner påverkas av dig ytterligare i sin tur till 25 procent.

Lyckliga människor dras till varandra och känner samhörighet, nedstämda känner sig alienerade.

Lönsamt med välmående

Vad vi upplever och ser är inte alltid sanningen utan väldigt ofta något påhittat. Vi vill gärna bekräfta det vårt sinne siktat in sig på. Välj därför med omsorg de filter och glasögon du ser livet genom.

Ett experiment utförs i publiken som visar att kreativiteten ökar genom att må bra och vara avslappnad. De två testgrupperna får efter att ha sett en bildsekvens, lista hur många sätt man kan använda ett gem på. Den grupp som fick se stressande och obehagliga bilder visade sig vara minst fyra gånger mindre kreativa än de som fick se gulliga och positiva bilder.

Erik frågar:

- Vad skulle ni göra om ni blev fyra till sju gånger mer kreativa?

Vid välmående vidgas våra vyer, produktiviteten ökar till skillnad från under stress och hot då vi blir snävare och mer självcentrerade.

Du lever inte bara ett rikare liv utan ökar också möjligheterna till rikedom när du är lycklig. Människor som ökar sin lycka genom små förändringar lever längre (upp till 10,5 år), är mer effektiva (31 procent mer produktiva), har starkare immunförsvar, är bättre medborgare, ökar sin problemlösningsförmåga och så vidare.

Global Happiness Organization har fått regeringens framtidskommision att jobba på att ta fram mätningar av, som Erik kallar det ”Bruttonationell lycka” utöver BNP.

Baka din egen lyckokaka

Ingredienser för en lyckad kaka består av: njutning, meningsfullhet, ett socialt liv och att vara engagerad i sitt liv/arbete.

Forskningen summerar att viktiga komponenter för ett lyckligt liv är att ha goda relationer, en aktiv fritid, god hälsa, meningsfull sysselsättning och att skänka och göra saker för andra.

Råd från Erik för den som vill öka sitt välbefinnande och bli lycklig.

  • Jobba med dina styrkor, alltså det som du är bra på och trivs med.
  • Lägg märke till dina styrkor och förvalta dem väl.
  • Gör bara det du är bra på och tacka nej till det andra, låt andra göra det - på så sätt kommer du att få ett fantastiskt arbetsliv.
  • Byt tjänster och samarbeta. Den starkaste klanen är den där alla är olika men (bara) fokuserar på det de är bra på. Det tjänar alla andra också på.
  • Det viktiga är inte den eller de som startade en grej utan de som hängde på idén. Då kan man nå långt uppmanar Erik slutligen.
  • Börja med att göra någon annan glad genom att till exempel visa tacksamhet (skicka ett tack-sms) - garanterat bästa sättet att själv bli lycklig.

Annons