De kinesiska teknen skapades enligt legenden av Cang Jie. Han var historieskrivare åt både Fu Xi, kulturens skapare, och åt Den Gule kejsaren som anses var den kinesiska civilisationens anfader.

En dag såg Cang Jie en stor sköldpadda när han var ute och jagade på ett berg. Den hade ett blåfärgat åderliknande mönster på skalet och det väckte Cang Jies uppmärksamhet. Han studerade mönstret av ådror och upptäckte att de kunde få en betydelse om man skapade någon slags regel för dem. Han tänkte sig att människorna skulle kunde uttrycka sina känslor eller nedteckna saker med enkla symboler, precis som de här ådrornas mönster.

Cang Jie började därför iakta hur stjärnorna fördelade sig på himlen, hur landskapet såg ut på jorden. Han tittade på de spår som boskapen lämnade efter sig och hur vegetationen formade sig. Utifrån dessa observationer tecknade han olika symboler och gav dem olika betydelser.

Sedan försökte han uttrycka sina tankar med hjälp av dessa symboler och upptäckte att folk faktiskt kunde förstå symbolernas innebörd. På det här sättet översatte Cang Jie dessa symboler till "ord". Det var så här ursprunget till de kinesiska tecknen uppstod.

Ordet som Cang Jie skapade hade sin egen betydelse. Hans ord, skiljer sig från andra ord som engelska, ryska eller latin som bara har ljud utan någon mening. Därför är kinesiska tecken de enda orden som har ideografisk mening genom att de kinesiska förfädren grundligt satte sin verklighetsprägel i tecknets varenda penseldrag. På så sätt kan vi förstå andemeningen i den kinesiska kulturen genom att studera kinesiska tecken.

Kinesiska tecken är inte bara en symbol för både språk och mänsklig civilisation, utan bär också människans historia och kultur. Med tecknen kan historien skrivas och den ligger där reserverad för den ena generationen efter den andra.


Annons