Afrikanska kvinnor får gå miltals i hård terräng för att hitta en ren vattenkälla och plantera och skörda när det är knappt om vatten eller torka. Klimatkatastrofer som översvämningar, orkaner och jordskred kan separera familjer och utsätta kvinnorna för människohandel, svält och död på några ögonblick.

Kvinnorna måste bli en integrerad del i diskussionerna om klimatförändringarna i Afrika. Ändå är kvinnorna sällan involverade i utformningen av klimatpolitiken, säger FN:s Initiative of the Inter-Agency Network, som handlar om kvinnor och jämställdhet.

Över 80 procent av afrikanska kvinnor arbetar inom jordbruket. Cirka 95 procent av kontinenten är beroende av jordbruket för sin försörjning. Alltså är kvinnorna nyckelpersoner i den ekonomiska utvecklingen och bör även vara det i utvecklingen av förebyggande åtgärder och planer för att reparera skador som orsakas av klimatförändringar, säger FN.

Enligt FN:s webbsida är det "nödvändigt att en genusanalys tillämpas vid alla klimatförändringsåtgärder, och att jämställdhetsexperter rådfrågas i processer som gäller klimatförändringar på alla nivåer, så att kvinnor och mäns specifika behov och prioriteringar identifieras och åtgärdas."

I Kairo hölls ett årligt symposium om jämställdhet och klimatförändring i Afrika, av rådet för utveckling av samhällsvetenskaplig forskning i Afrika (Cdssra) i november 2012. Cdssra fann att "feminisering av fattigdomen och dominansen av patriarkala värderingar i Afrika" gör att kvinnor blir mest drabbade av effekterna av klimatförändringarna, enligt deras hemsida.

Dessa faktorer gör också att kvinnorna utesluts från diskussionerna om klimatförändringar och hur man ska mildra dem, säger Cdssra.

Afrikanska regeringar ser ofta män som första klassens medborgare, vilket ger dem större tillgång till viktig information om strategier och resurser för klimatanpassning. Övning, utbildning och förberedelser är dock särskilt viktiga för kvinnor som arbetar med jordbruk, vilket de allra flesta afrikanska kvinnor gör.

En egyptisk kvinnas kamp mot klimatförändringar

Lama El Hatow är en av få kvinnor i Afrika som är engagerad i att finna lösningar på klimatförändringen. Hon är miljöspecialist vid ett privat företag i Kairo, och en av grundarna av Water Institute i Nilen, en tankesmedja som arbetar med vattenförvaltning i Nilens delta.

"Kvinnor har först nyligen börjat få viktiga positioner i regering och näringsliv, säger El Hatow. De är ofta starka kvinnor som kämpar mot alla odds för att nå dessa positioner. Ofta har de fått göra stora uppoffringar för att komma dit."

Kvinnor har alltid varit viktiga för familjelivet, säger El Haltow. Alltmer har dock behovet av två inkomstkällor skapat en dubbel börda för kvinnorna. De måste fortfarande ta hand om alla sysslor som rör hemmet och familjen, samtidigt som de måste skaffa sig heltidsjobb utanför hemmet.

En kvinna arbetar med att rensa bort kvistar och löv på ett fält i Ligwangwa, Maliwi.
En kvinna arbetar med att rensa bort kvistar och löv på ett fält i Ligwangwa, Maliwi.
Foto: Mark Mainz/Getty Image /Malawai Foundation

"Afrikanska kvinnor slår sig fram trots oddsen emot dem, säger El Hatow. De dåliga oddsen påverkar inte mitt arbete. Jag är lika effektiv på mitt jobb som någon man och ibland till och med bättre."

Hon känner att den yngre generationens kvinnor kommer att gå framåt i den här frågan, medan klimatförändringar är ett okänt ämne för äldre kvinnor.

En översvämning vid kusten kan påverka människor tio mil inåt land, enligt Cdssra. Orsaka att fattiga hamnar i ännu större förtvivlan och utsatthet. Rådet konstaterar också att kontinentens BNP kan komma att påverkas mellan fem och tio procent av klimatförändringarna.

"Klimatförändringar kommer att påverka Egyptens delta, jordbruk, vatten och kustområden brutalt, säger El Hatow. Tyvärr tycker många av oss att gensvaret från regeringen är mycket svag och nästan likgiltig."

Hon tänjer ut gränsen till det hon känner kvinnor kan bidra med just nu för att skapa en klimatförändringspolitik på officiell nivå i Egypten.

Översatt från engelska.


Annons